Struga Kicz, dopływ Brdy, została zanieczyszczona ściekami. Pierwsze ślady zanieczyszczenia zaobserwowano powyżej elektrowni wodnej w Piszczku, woda w rzece przybrała brunatny kolor i pojawiły się śnięte ryby - poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pracownicy Nadzoru Wodnego w Tucholi powiadomili służby ratownicze oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zarząd Zlewni w Chojnicach otrzymał zgłoszenie o awarii w oczyszczalni ścieków w Tucholi, co mogło być przyczyną zanieczyszczenia - podało RZGW.

Oczyszczalnia do czasu usunięcia awarii nie zrzuca ścieków do strugi, ale skierowała je do specjalnego zbiornika. Śnięte ryby mają być usunięte.

Próbki wody pobrane z Kiczy i z Brdy zostaną zbadane w Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Inspektorzy dyżurni WIOŚ z Bydgoszczy, którzy byli na miejscu ustalili, "nastąpił duży zrzut ścieków komunalnych i osadu czynnego".