​Blisko 2 tys. osób bezrobotnych ubyło w czerwcu z rejestrów powiatowych urzędów pracy - poinformował w poniedziałek zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. W regionie zanotowano nieco ponad 39,6 tys. bezrobotnych - najmniej od czasu utworzenia województwa.

"W czerwcu z rejestrów powiatowych urzędów pracy ubyło dokładnie 1 907 osób. To dane zebrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. W związku z tym, na koniec czerwca br. w Zachodniopomorskiem zarejestrowanych było 39 650 bezrobotnych. To najmniej od czasu powstania województwa, czyli od 1999 roku" - poinformował w poniedziałek Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak przekazał, cytowany w komunikacie dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda, "to pierwszy miesiąc, w którym liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne spadła poniżej granicy 40 tysięcy".

Stopa bezrobocia w województwie, według podanych przez urząd wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, wyniosła w czerwcu 6,4 proc. W czerwcu ubiegłego roku wynosiła 7,9 proc.

Gdzie największe bezrobocie?

Według danych WUP, najwyższa stopa bezrobocia jest w powiatach białogardzkim (16,2 proc.), choszczeńskim (15,3 proc.) i łobeskim (14,3 proc.), a najniższa w powiecie kołobrzeskim (2,3 proc), w Szczecinie (3,1 proc.) i w Świnoujściu (3,2 proc.).

Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych 5,5 proc. to osoby z niepełnosprawnościami, 35,9 proc. - bez kwalifikacji zawodowych, 28,8 proc. - powyżej 50. roku życia, 56,7 proc. to długotrwale bezrobotni, 8,9 proc. to osoby do 25 roku życia, a 86,1 proc. jest bez prawa do zasiłku.

W pierwszym półroczu br. najwięcej ofert pracy skierowanych było do pracowników wykonujących "prace proste", do robotników przemysłowych i rzemieślników, do pracowników usług i sprzedawców, a także do pracowników biurowych i operatorów oraz monterów maszyn i urządzeń.

Kolejne miesiące oceniane są przez przedsiębiorców jako "umiarkowanie optymistyczne" - przekazano. Wynika tak z badania "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim  w III kwartale 2022 r." przeprowadzonego przez WUP w Szczecinie.

Podano, że spośród 500 biorących udział w badaniu pracodawców, 15 proc. przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 10 proc. zamierza redukować etaty, a 65 proc. nie planuje zmian w najbliższym kwartale. Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi 5 proc.

"W porównaniu z poprzednim kwartałem, nastroje zatrudnieniowe pracodawców uległy zmianie. O ile w przypadku prognozy na II kwartał można było mówić o wyraźnym optymizmie, to prognoza na III kwartał wskazuje na wyraźne pogorszenie nastrojów zatrudnieniowych. Uwzględniając jednak nowe okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej - wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, problemy z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw, wysokie koszty energii - wynik ten świadczy o optymizmie zachodniopomorskich pracodawców" - wskazano.