Uchodźcy z Ukrainy, którzy planują powrót do swojego kraju, powinni poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to szczególnie tych obcokrajowców, którzy poza Polską będą przebywać przez ponad miesiąc.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju.

Konsekwencją jest utrata przez niego świadczeń. 

Dlatego ważne jest, aby uchodźcy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić, jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Cudzoziemcy mogą przekazać informację o wyjeździe przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - trzeba wtedy złożyć formularz POG, czyli pismo ogólne - wyjaśnia Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, żeby sprawdzić, czy konkretna osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

ZUS weryfikuje legalność pobytu w Polsce obywateli Ukrainy zarówno przy przyznawaniu świadczeń, jak i w dowolnym momencie ich pobierania. Informacje pochodzą np. z systemu informacji oświatowej albo centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS może korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, który prowadzi straż graniczna.

ZUS może poprosić też świadczeniobiorcę o osobiste udzielenie wyjaśnień. Jeżeli odmówi lub nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Należy zawiadomić ZUS także w razie wyjazdu do innych krajów unijnych. 

W ramach wsparcia z ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin, takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Rodzina 500+. Pierwsze pieniądze z programu 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja.