​Szczecin chce policzyć i zinwentaryzować drzewa. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na wykonanie wstępnej inspekcji drzew rosnących na wybranych terenach. Ma to w przyszłości ułatwić pielęgnację drzewostanu.

Docelowo inwentaryzacją mają być objęte wszystkie drzewa rosnące  na terenach zielonych, w pasach drogowych oraz towarzyszące różnego rodzaju zabudowie. Ze względu na ogromną skalę przedsięwzięcia podzielono je na kilka etapów.

Pierwszy, którego dotyczy ogłoszony właśnie przetarg, obejmie ponad 41 ha. To drzewa w parku im. Stefana Żeromskiego, parku im. gen. Władysława Andersa, na Jasnych Błoniach, Wałach Chrobrego, w parku Nadratowskiego oraz na zieleńcach i skwerach w centrum miasta, zarządzanych przez ZUK. Z map Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii wynika, że rośną tam 2792 drzewa. Inwentaryzacja ma tę liczbę zweryfikować. 

Inwentaryzacja drzew polegać będzie na zebraniu podstawowych informacji o drzewie, takich jak: gatunek, obwód pnia, wysokość, średnica korony, faza rozwoju. Każde drzewo otrzyma także swój indywidualny numer, czyli swoisty PESEL, który będzie podstawą do jego identyfikacji.  Numer ten zostanie umieszczony na drzewie w postaci niewielkiej czarnej tabliczki z nadrukiem, przybitej szpilką arborystyczną na wysokości ok.  2, 5 m.

W ramach wstępnej inspekcji drzewa, osoba wykonująca inwentaryzację będzie musiała ocenić, czy wymaga ono jakiejś interwencji, a także wskazać konieczne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne, np. usunięcie suchych gałęzi, uzupełnienie ściółki, cięcie formujące młodych drzew, zdjęcie nawierzchni utwardzonej w celu poprawy warunków życia drzewa. W trudniejszych przypadkach, kiedy zaistnieje podejrzenie, że drzewo może być osłabione, będzie wystawiane zalecenie wykonania pełnej inspekcji drzewa.

Wszystkie zebrane dane na temat drzewa, wraz z jego numerem, lokalizacją oraz fotografią danego okazu zostaną wprowadzone do aplikacji GREENSPACES, służącej do tworzenia bazy danych miejskich terenów zieleni.

Inwentaryzacja drzew jest pierwszym etapem tworzenia kompleksowego systemu opieki nad drzewami, którego celem jest poprawa dobrostanu drzew, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Jest to szczególnie ważne w kontekście zwiększenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, skutkujących niszczeniem drzew i obiektów znajdujących się w ich otoczeniu - wyjaśnia Marta Safader-Domańska, Ogrodnik Miasta.


Opracowanie: