Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dziś rozpoczęcie procedury przetargowej dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek. Szacunkowa wartość inwestycji to około 1,5 mld zł.

Odcinek Bobolice-Szczecinek o długości 24,3 km połączy budowane odcinki Koszalin-Bobolice i oddaną do ruchu w 2019 r. obwodnicę Szczecinka. Będzie to ostatni fragment drogi ekspresowej nr 11 w Zachodniopomorskiem.

Dziś odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczył wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Nie trzeba mieszkańców regionu przekonywać, jak ważna to jest droga - ona połączy Kołobrzeg, Koszalin, Szczecinek, Pomorze Środkowe, Pojezierze Drawskie, Pojezierze Szczecineckie z siecią dróg ekspresowych i autostrad na obwodnicy Poznania i będzie prowadziła dalej na Śląsk - mówił Szefernaker.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska zwróciła uwagę, że inwestycja będzie realizowana na terenach bogatych przyrodniczo, nie czyniąc im szkody. Tutaj przechodzimy przez obszary Natura 2000, przez użytek ekologiczny, w związku z tym zaplanowane zostało wiele przepustów, górne przejścia dla zwierząt, estakady, które jednocześnie będą dolnymi przejściami dla zwierząt - dodała Golińska.

Z kolei wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik mówił, że jadąc S11 czas dojazdu latem do kurortów morskich znacznie się skróci. Jego zdaniem da to "impuls inwestycyjny".

Kiedy powstanie kolejny odcinek S11?

Jak poinformował dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner, umowa na realizację odcinka S11 Bobolice-Szczecinek powinna zostać podpisana z wykonawcą w III-IV kwartale 2023 roku. Zakończenie robót planowane jest na III kwartał 2026 r. Zamawiający na wykonanie zadania przeznaczył ok. 1,5 mld zł. Ten jeden odcinek może kosztować niewiele mniej niż łącznie trzy budowane między Koszalinem a Bobolicami. Lendner wskazał na "nietypowe, kosztotwórcze warunki". Wymienił przy tym: wymiany gruntów, bliskość jezior, liczbę przejść dla zwierząt, przebudowy infrastruktury.

S11 ma być dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na odcinku Bobolice - Szczecinek powstaną dwa węzły drogowe - Wierzchowo oraz Szczecinek Północ. Ten ostatni zostanie wybudowany w miejscu obecnego ronda na północnym końcu obwodnicy Szczecinka. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest realizacja pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Obiekty te będą posiadały rezerwę pod budowę stacji paliw i restauracji.

Przewidziano także budowę 26 obiektów mostowych, w tym trzech górnych przejść dla zwierząt.

Decyzja środowiskowa dla drogi S11 na terenie województwa zachodniopomorskiego została uzyskana już w 2011 r. Dla odcinka Bobolice - Szczecinek dalsze prace przygotowawcze mogły ruszyć dzięki decyzjom ministra infrastruktury z 2017 r. przyznającym finansowanie na opracowanie dokumentacji. W 2018 r. szczeciński oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Transprojekt Gdański na opracowanie koncepcji programowej wraz z projektem budowlanym.

W listopadzie 2022 r. wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która uruchomiła procedurę odszkodowawczą za grunty przejęte pod drogę.

Trzy odcinki S11 w realizacji

W realizacji są trzy odcinki S11 między Koszalinem a Bobolicami o łącznej długości 48 km. Roboty ruszyły w lipcu 2021 r. i zakończyć się mają w III kwartale 2023 r. W szczycie prac, latem 2022 roku, roboty prowadziło 1200 pracowników przy użyciu 800 jednostek sprzętu. Wykonane zostały już zasadnicze roboty dotyczące obiektów inżynieryjnych. Kilka wiaduktów nad przyszłą S11 zostało już oddanych do ruchu. Zaawansowanie prac na poszczególnych odcinkach sięga 70-85 proc.

Budowa drogi S11 Koszalin - Bobolice jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie 2022 r. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,7 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi ponad 856 mln zł.

Trasę S11 Kołobrzeg-Koszalin otwarto w 2019 r. W Zachodniopomorskiem S11 będzie miała 117,5 km.