Dziś mieszkańcy Rudy Śląskiej wybierają prezydenta. To przedterminowe wybory, bo w czerwcu zmarła sprawująca wówczas ten urząd Grażyna Dziedzic. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów.

Lokale wyborcze czynne są od godz. 7. W kilku miejscach głosowanie zaczyna się później. Zgodził się na to komisarz wyborczy w Katowicach. Decyzja została podjęta w piątek, a chodzi o 5 obwodów wyborczych, które znajdują się w szpitalu oraz domach pomocy społecznej. W jednym z tych miejsc głosowanie zaczęło się o godz. 8, a w czterech kolejnych godzinę później.

Jeszcze wczoraj natomiast komisarz wyborczy podejmował decyzje w sprawie zmiany składów komisji wyborczych. W miejsce tych, którzy rezygnowali bądź zostali odwołani, powołano nowe osoby.

Obwodów wyborczych jest 79. A głosować można do godz. 21.

Jeśli pierwsza tura nie wyłoni zwycięzcy, druga odbędzie się za dwa tygodnie, 25 września.

Opracowanie: