Nawet kilka dni może jeszcze potrwać usuwanie awarii Śląskiej Karty Usług Publicznych. System, w którym zakodowane sa bilety komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie działa od wczoraj.

Do czasu usunięcia skutków awarii pasażerowie nie mają dostępu do portalu pasażera oraz nie mogą używać aplikacji Mobilny ŚKUP. Na przystankach nie działają elektroniczne tablice z informacją o czasie przyjazdu autobusu lub tramwaju. Nie działają też czytniki kart ŚKUP w pojazdach.

Osoby, które posiadają na swoich kartach ŚKUP zakodowane ważne bilety długookresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, metrobilety), mogą podróżować na ich podstawie za okazaniem karty ŚKUP. 

W większości pojazdów działają kasowniki biletów papierowych, niezabudowane w czytnikach ŚKUP. Awaria nie wpływa też na działanie aplikacji zewnętrznych, w których można nadal kupować bilety elektroniczne.