Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19, na odcinku od węzła Sokołów Małopolski Północ do węzeł Jasionka. Dzięki tej inwestycji poprawi się komfort jazdy i zwiększy bezpieczeństwo ruchu.

W przetargu złożono osiem ofert. Jak informuje GDDKiA były sprawdzane i oceniane pod kątem trzech kryteriów: ceny, przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem oraz przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe i ich wyposażenie. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Strabag, który zaoferował zrealizowanie tego zadania za kwotę 272 mln 830 tys. zł - podało GDDKiA.

Po rozbudowie droga ekspresowa S19 między węzłem Sokołów Małopolski Północ a węzłem Jasionka, będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz 2,5-metrowy pas awaryjny i pobocza Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego i łańcuckiego.

Rozbudowa obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna.

Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka nie wymagają rozbudowy.

Długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi to ok. 13,8 km.

W ramach inwestycji powstaną m.in.: estakada o dł. 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), kilkanaście przejść dla zwierząt, ponad 3 km ekranów akustycznych oraz kilkanaście zbiorników retencyjnych.

W Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła. Aby ochronić ten obiekt podczas prac budowlanych zastosowane zostaną pale wiercone i nie będą używane walce wibracyjne. Powstanie przezroczysty ekran, który pozwoli na wyeksponowanie walorów historycznych i zabytkowych neogotyckiego kościoła.

Istniejący MOP Stobierna zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła tam powstać tam stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.