​Podczas prac archeologicznych w Rynku Starego Miasta w Przemyślu udało się odkopać kilkaset zabytków. W tym miejscu kiedyś znajdował się ratusz, który na początku XIX wieku został rozebrany przez austriackiego zaborcę.

W ramach badań znaleziono m.in. fragmenty kafli z XVI, XVII i połowy XVIII wieku, fragmenty przedmiotów ceramicznych, szklanych, metalowych, 22 fajki (niektóre w całości), pięć monet "boratynek".

Najciekawsze prace dotyczą starego ratusza. Zostały uchwycone korony murów fundamentów ratusza wraz z reliktami piwnic oraz fundamenty odwachu (wartowni), który niszczy częściowo fundamenty ratusza.

"W trakcie prac wykonano cały zaplanowany zakres weryfikacyjnych badań archeologicznych na powierzchni 9 arów do średniej głębokości ok. 1,5 m. Ze względu na rangę i skalę odkryć zdecydowano o poszerzeniu zakresu badań, ze wskazaniem miejsc i głębokości wykopów. W trakcie prowadzonych badań archeologicznych zostały uchwycone korony murów fundamentów ratusza wraz z reliktami piwnic oraz fundamenty odwachu, który w części południowo-wschodniej niszczy częściowo fundamenty ratusza - czytamy na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.  

Natrafiono na 4 obiekty archeologiczne z dużą zawartością ceramiki z okresu XVI i XVII w. oraz kości zwierzęcych. W trakcie prowadzonych badań (łącznie) wykonano dokumentację z przebiegu badań weryfikacyjnych i ratowniczych: fotograficzną: 1380 zdjęć i rysunkową: 51 rysunków w skali 1:20 i 1:100.

Obecnie trwają także badania architektoniczne i porównawcze oraz konserwacja zabytków odkrytych w trakcie prac archeologicznych, a także co najważniejsze, weryfikacja wyników badań z informacjami archiwalnymi.

Prace te dostarczają szeregu nowych odkryć, których nie spodziewano się wcześniej. Ciekawostką jest to, że najprawdopodobniej wieża w 2 połowie XVII w.,  zmieniła swoje położenie. Przebudowano wówczas ratusz i zmieniono nieco jego bryłę, natomiast wieżę dobudowano w południowo-zachodnim narożniku, zamurowując dwie piwnice, dla większej stabilności nowej wieży.

 

Opracowanie: