Sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana podczas pisania prac dypomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół specjalistów opracował wytyczne dotyczące użycia np. chatu GPT w pracach licencjackich oraz magisterskich.

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w swoich pracach dyplomowych. Zespół specjalistów stworzył wytyczne w zakresie użycia np. chatu GPT w pracach licencjackich i magisterskich. 

Student musi przede wszystkim porozumieć się z promotorem w kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji w swojej pracy. Ta musi być napisana samodzielnie, jedynie z wykorzystaniem np. chatu GPT do skorygowania błędów lub poszukiwań tekstów badawczych. Sztuczna inteligencja nie może napisać całej pracy.

Decydując się na użycie systemów generujących treści, student powinien być świadomy ich ograniczeń technicznych, poddawać krytycznej analizie otrzymywane dane wyjściowe, a także odpowiednio opisać i oznaczyć wykorzystanie takich systemów w pracach przedstawianych w ramach zajęć dydaktycznych oraz w pracach dyplomowych - czytamy w dokumencie opracowanym przez zespół specjalistów.

Przed wykorzystaniem systemów generujących treści w ramach pracy dyplomowej, student powinien przede wszystkim skonsultować to wszystko z promotorem. Dbamy, by ta współpraca na linii seminarzysta-opiekun była jak najczęstsza - mówi prof. Krzysztof Jassem z Centrum Sztucznej Inteligencji UAM. Ponadto autor pracy powinien opisać we wstępie do pracy wykorzystane systemy generujące treści, a także cele i sposoby ich użycia (np. redakcja językowa, przygotowanie abstraktów).

Student powinien również oznaczyć wszystkie fragmenty pracy (tj. zdania, akapity, obrazy, tabele i inne) powstałe przy wykorzystaniu systemów generujących treści, w szczególności poprzez podanie zastosowanych komend - dodaje prof. Jassem. 

Z kolei promotor ma do dyspozycji kilka narzędzi, które sprawdzą czy jego seminarzysta napisał pracę samodzielnie. Jeśli tak nie jest, ta nie zostanie dopuszczona do recenzji i obrony. Jeśli pojawiają się wątpliwości powinien wykorzystać kilka z nich w celu sprawdzenia poprawności tekstu.