​W czwartek ruszy w Poznaniu przyjmowanie wniosków o świadczenia dla osób, które zapewniły dach nad głową i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wnioski przyjmowane będą m.in. w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (ZKZL).

Świadczenie wynosić będzie 40 zł za osobę dziennie i będzie przysługiwało za okres nie dłuższy niż 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwotę oraz okres świadczenia będzie mógł podwyższyć wojewoda.

Zasady starania się o świadczenie

Pieniądze będą wypłacane z dołu, a więc po zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom. Nie ma możliwości ich wypłaty zaliczkowo. Magistrat przypomniał, że osoby, które złożą wniosek, będą robić to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W wątpliwych sytuacjach miasto będzie mogło uzależnić wypłatę od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Sprawdzane będą te wnioski, które zostaną ocenione jako niemożliwe do zaakceptowania: podejrzane ze względu na np. zgłoszoną liczbę osób, miejsce zakwaterowania itd. - zaznaczono.

Poznań informuje o miejscach składania wniosków

Wnioski o świadczenie można będzie składać od czwartku, 24 marca. W poznańskim urzędzie miasta ich rozpatrywaniem zajmie się Biuro Spraw Lokalowych, które - poza obsługą wniosków - będzie zajmować się również wypłatą świadczenia. Dokumenty będzie można składać w formie papierowej - osobiście w siedzibie Zarządu Komunalnych Spraw Lokalowych (ZKZL) oraz punktach obsługi klienta - lub elektronicznie, poprzez platformę ePUAP. Wnioski rozpatrywane będą w ciągu miesiąca od dnia złożenia.

Magistrat zaznaczył, że wniosek można złożyć w siedzibie ZKZL przy ul. Matejki 57 - czynne w poniedziałki, w godz. 8-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 8-15.30. 

Można też udać się do punktów obsługi klienta (POK) - wszystkie czynne są w poniedziałki, w godz. 8-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 8-15.30: 

  • POK 1 (ul. Brzask 3) - Grunwald i Jeżyce;
  • POK 2 (os. Piastowskie 77) - Nowe Miasto;
  • POK 3 (ul. 23 Lutego 4/6A) - Stare Miasto;
  • POK 4 (ul. Łozowa 26) - Wilda;
  • POK 5 (ul. Nehringa 2) - Grunwald. 

Wnioski do pobrania dostępne będą na stronie poznan.pl/sprawylokalowe, w siedzibie ZKZL oraz w punktach obsługi klienta. Więcej informacji na temat wniosków można znaleźć pod numerem telefonu: 61 415 88 03.

Uchodźcy w Poznaniu

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że obecnie trudno oszacować, ilu mieszkańców miasta zgłosi się po wypłatę świadczenia. Jak wskazał, miasto nie gromadzi danych dotyczących tego, kto i ilu uchodźców przyjął pod swój dach.

Wiśniewski podkreślił, że we wtorek, 22 marca, na terenie Poznania przebywało 2007 osób, które uciekły przed wojną - są rozlokowani przez wojewodę, znajdują się w różnych ośrodkach.

Dodał, że do 21 marca wydano ponad 22,5 tys. zaświadczeń uprawniających uchodźców do korzystania bezpłatnie z komunikacji miejskiej przez 30 dni. Wskazał, że te dane pozwalają szacować, że uchodźców w Poznaniu jest już łącznie powyżej 40 tys. osób - podkreślam, jest to szacunek.