Już w tym roku będzie można przejechać pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Trwa przebudowa układu komunikacyjnego na granicy Poznania i Plewisk, dlatego od piątku, 17 marca, konieczne będzie zawężenie na ul. Twardogórskiej, a także przesunięcie toru jazdy na ul. Grunwaldzkiej.


Dwie zmiany czekają kierowców i pieszych w związku z budową wiaduktu nad ul. Grunwaldzką.

Od piątku, 17 marca w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Twardogórskiej przebudowywane będą sieci uzbrojenia terenu, z tego powodu konieczne jest zawężenie ul. Twardogórskiej. Prace powinny potrwać około tygodnia.

Druga zmiana planowana w tym terminie dotyczy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Wołczyńskiej w kierunku Plewisk - zmieni się tam jedynie tor jazdy. 

To oznacza że od 17 marca z dotychczasowej strony zachodniej ruch zostanie przełożony na wschodnią. Zmieni się również organizacja ruchu pieszych, dla których dostępny będzie chodnik po przeciwnej stronie ulicy niż obecnie. Dojazd i dojście do posesji mogą być tymczasowo utrudnione.