W ostatnich czterech województwach - dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i z zachodniopomorskim - rozpoczęły się ferie zimowe w szkołach. Uczniowie z tych województw odpoczywać będą do 26 lutego.

Ferie zimowe w szkołach przewidziano w tym roku w czterech terminach.

W poniedziałek, po dwutygodniowej przerwie, do nauki wracają uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, dla których ferie rozpoczęły się 28 stycznia.

Tydzień przed nimi - 5 lutego - ferie skończyli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ich ferie zimowe rozpoczęły się 21 stycznia.

Dwa tygodnie temu - 29 stycznia - do nauki wrócili uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego, którzy mieli w tym roku ferie jako pierwsi w kraju. Odpoczywali od 14 stycznia.

Kolejna przerwa już w kwietniu

Następna przerwa w nauce w szkołach - na Wielkanoc - będzie od 6 do 11 kwietnia.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą wówczas zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego, a w kolejnym - na drugą połowę lutego.

Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły wyłączone są woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.