​Siedem tysięcy kobiet zostało po raz pierwszy mamami w zeszłym roku na Lubelszczyźnie. Łącznie przyszło na świat 16,6 tys. dzieci. Najczęściej rodziły kobiety w wieku od 25 do 34 lat - wynika z danych GUS.

W zeszłym roku w woj. lubelskim urodziło się 16,6 tys. dzieci, z czego ok. 7 tys. kobiet zostało mamami po raz pierwszy - poinformowała Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie. Dla 5,8 tys. kobiet było to drugie dziecko. 11 mieszkanek regionu zostało mamami po raz dziewiąty, a po raz dziesiąty i więcej - 4 kobiety. 

Z danych GUS wynika, że najczęściej rodziły kobiety w wieku od 25 do 34 lat. Najwięcej mam miało wykształcenie wyższe (8,9 tys.) i średnie (5,4 tys.).W naszym województwie większość dzieci przyszło na świat w związkach małżeńskich - 13,4 tys., a 3,2 tys. urodziło się poza związkami małżeńskimi - dodała Elżbieta Łoś. 

Z 16,6 tys. urodzonych w zeszłym roku dzieci nieco więcej było chłopców - 8,5 tys. Najczęściej kobiety rodziły w marcu, czerwcu i wrześniu. Z kolei pod względem dni dominował wtorek

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Jak przypomniała rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w woj. lubelskim Małgorzata Korba, po urodzeniu dziecka lub adopcji mama ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z ZUS, pod warunkiem, że była ubezpieczona. Zasiłek macierzyński przysługuje w sumie przez około roku. W woj. lubelskim od stycznia do kwietnia br. zasiłek na urlopie macierzyńskim pobierało 7,8 tys. osób (7,6 tys. kobiet i 130 mężczyzn). Z urlopu rodzicielskiego korzystało w regionie 10,1 tys. osób (10 tys. kobiet i 69 mężczyzn) - poinformowała Korba. 

Z kolei rodzicielskie świadczenia uzupełniające, zwane potocznie mama 4 plus przysługuje kobietom, które skończyły 60 lat, ale nie wypracowały sobie emerytury, bo poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci. Świadczenie przysługuje, gdy kobieta nie ma dochodu zapewniającego jej niezbędne środki utrzymania. 

W woj. lubelskim prawo do mama 4 plus ma prawie 2,5 tys. kobiet. Większość uprawnionych to kobiety, które wychowały dokładnie czworo dzieci. Są też rekordzistki, które mogą pochwalić się kilkanaściorgiem wychowanych potomków - dodała rzecznik ZUS w woj. lubelskim. 

Przekazała, że pełne świadczenie wynosi tyle co emerytura minimalna, obecnie 1338,44 zł brutto. Kwotę taką dostają osoby, które nie mają emerytury lub renty. W woj. lubelskim ZUS wypłaca 742 pełne świadczenia rodzicielskie. Wyjaśniła, że osoby, które mają niską emeryturę lub rentę, mogą liczyć na rodzicielskie świadczenie uzupełniające pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Mama 4 plus stanowi wtedy dopełnienie emerytury lub renty do kwoty 1338,44 zł.

W województwie lubelskim takie uzupełnienie otrzymuje z ZUS 1740 osób - poinformowała Małgorzata Korba.