Katolicki Uniwersytet Lubelski zamierza otworzyć szpital kliniczny w Lublinie w związku z planowanym uruchomieniem kierunku lekarskiego od października 2023 r., a także prowadzonymi już studiami pielęgniarskimi i położniczymi. Typowane są dwie lokalizacje - podało we wtorek biuro prasowe KUL.

KUL poinformował, że o wsparcie w znalezieniu miejsca dla szpitala klinicznego rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski zwrócił się do marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Jak podano, wstępnie wytypowano dwie lokalizacje: przy ul. Herberta 21 oraz przy ul. Lubartowskiej 81-83, które są obecnie wykorzystywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Informację o współpracy potwierdziła Anna Nycz z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (UMWL) podając, że rozpoczęła się wstępna procedura oszacowania wartości obu nieruchomości (przy ul. Herberta 21 i ul. Lubartowskiej 81-83) i będącego na wyposażeniu mienia oraz sprzętu. Dodatkowe informacje zostaną przekazane po zakończeniu tego procesu i podjęciu ewentualnych wiążących ustaleń i decyzji - dodała.

Współpraca KUL z UMWL ma na celu zwiększenie możliwości kształcenia lekarzy i personelu medycznego, a tym samym poszerzenie dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców Lublina i regionu oraz odciążenie pozostałych placówek medycznych województwa lubelskiego - przekazała Nycz.

Rektor KUL zaznaczył, służba pacjentom i chorym wynika z misji uniwersytetu. Uruchomienie szpitala klinicznego KUL to wyjście w kierunku oczekiwań społeczności Lublina i całego województwa lubelskiego, w służbie pacjentom i chorym, a wynika to z misji naszego uniwersytetu wypływającej z nauczania społecznego Kościoła katolickiego - zaznaczył rektor. Chcemy zapewnić dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz nowoczesnego sprzętu medycznego, odpowiednich warunków hospitalizacji, pamiętając, że w centrum naszych działań jest człowiek - dodał.

Ks. prof. Kalinowski przypomniał, że KUL kształci już pielęgniarki i położne. W czerwcu br. uczelnia uzyskała zgodę ministra edukacji i nauki oraz pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra zdrowia w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 r. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie tego kierunku w języku angielskim. Kierunek lekarski będzie prowadzony przez KUL w kampusie na lubelskim Konstantynowie, gdzie znajdują się laboratoria kierunku biotechnologia i infrastruktura badawcza.

W sprawie kierunku lekarskiego i szpitala klinicznego, wskazał ks. prof. Kalinowski, KUL nawiązał współpracę m.in. z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem "La Sapienza" w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie oraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

KUL jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Na ponad 50 kierunkach studiów kształci ponad 9,8 tys. studentów, w tym 3,3 tys. osób na pierwszym roku. Blisko tysiąc osób studiujących na KUL to cudzoziemcy. Najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Nigerii i ze Słowacji.