Muzeum KL Plaszow w Krakowie podpisało umowę na zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim obozie pracy i obozie koncentracyjnym. Chodzi m.in. o wykonanie dróg i ścieżek, oznaczenie granic dwóch dawnych cmentarzy oraz wyznaczenie przystanków historycznych.

Prace ma realizować firma RE-Bau sp. z o.o. Zagospodarowanie terenu po byłym obozie to pierwszy etap budowy Muzeum KL Plaszow.

Umowa przewiduje: wykonanie dróg i ścieżek, oznaczenie przebiegu granic zachowanego terenu po byłym obozie i przebiegu granic dwóch cmentarzy, oznaczenie punktów terenowych i przystanków historycznych, wykonanie tablic z informacjami i regulaminami, małej architektury i konstrukcji pod makiety dla osób z dysfunkcją wzroku

Zakończenie prac planowane jest do 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja finansowana jest przez gminę Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teren po byłym niemieckim nazistowskim obozie Plaszow zajmuje 37 ha powierzchni i jest wpisany do rejestru zabytków. Znajdują się tam dwa cmentarze żydowskie oraz miejsca masowych straceń. Teren ten jest obecnie częściowo zalesiony i porośnięty krzewami, a częściowo utrzymany w formie łąk. 

W obozie, który funkcjonował w latach 1942-1945 było ok. 35 tys. więźniów: Żydów, Polaków i osób innych narodowości. Zginęło 5-6 tys. ludzi.

Do końca 2025 roku ma tam powstać muzeum współprowadzone i współfinansowane przez gminę i państwo.