Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ogłoszonym przetargu na budowę obwodnicy Zabierzowa k. Krakowa w ciągu drogi krajowej nr 79 wpłynęło dziewięć ofert. Przedstawione propozycje zawierają się między 588 mln zł a 797 mln zł.

Obwodnica ma mieć 10,3 km długości i omijać tereny zabudowane od strony północnej. Inwestycja ma już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydane przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę w sierpniu 2022 roku.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, różnica pomiędzy najniżej i najwyżej wycenionymi kosztami inwestycji jest spora i wynosi ponad 200 mln zł. Najtańsza propozycja przedstawiona przez konsorcjum Strabag - lider i Strabag AG- partner opiewa na blisko 588 mln zł.

"Zadaniem komisji przetargowej jest teraz weryfikacja i ocena nadesłanych dokumentów, aby finalnie wybrać najkorzystniejszą ofertę" - wyjaśniła Mikrut.

Wybrany w przetargu wykonawca zobowiązany będzie do wybudowanie obwodnicy o długości ok. 10,3 km, klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, dwujezdniowej a dalej jednojezdniowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Zgodnie z warunkami postępowania, wszystkie prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy, przy czym do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca.

Plany zakładają, że obwodnica Zabierzowa nie tylko ominie tereny zabudowane tej miejscowości, a jednocześnie obsłuży tereny przyległe, dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo.

Droga krajowa nr 79 przebiegająca przez centrum Zabierzowa prowadzi ruch aglomeracyjny z tej i przyległych miejscowości do Krakowa, a także tranzytowy ze stolicy Małopolski do zachodniej części województwa i na Śląsk. Według pomiarów przeprowadzonych w latach 2020/2021 przez Zabierzów przejeżdża średnio 21,4 tys. pojazdów na dobę.

Obwodnica powstanie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).