Podnosi się poziom Wisły w woj. mazowieckim. Od wczorajszego wieczoru w Wyszogrodzie jej poziom wzrósł o 27 cm, a w Kępie Polskiej o 15 cm. Dotychczas nie odnotowano tam lokalnych podtopień.

Dzisiaj po południu Wisła w Wyszogrodzie osiągnęła 593 cm. Rzeka przekroczyła stan alarmowy o 43 cm. W Kępie Polskiej Wisła mierzy 487 cm, czyli 37 cm powyżej stanu alarmowego.

W siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego: Słubice, Mała Wieś, Wyszogród, Bodzanów, Słupno, Nowy Duninów i Gąbin obowiązuje alarm powodziowy. W Płocku obowiązuje natomiast pogotowie przeciwpowodziowe. Od Wyszogrodu do Włocławka Wisła jest pokryta lodem o grubości około 15-20 cm. W pogotowiu czekają lodołamacze.