Zakonnice z klasztoru sióstr klarysek w Skaryszewie koło Radomia uczestniczyły w wyborach samorządowych. Siostry mogą opuszczać klasztor tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, czyli na przykład właśnie w dniu wyborów.

Jak powiedziała siostra przełożona klarysek, zakonnice indywidualnie udawały się na głosowanie do lokalu wyborczego w Skaryszewie, znajdującego się niedaleko ich klasztoru.

Jako obywatelki Polski poczuwamy się do obowiązku, by wziąć udział w wyborach - powiedziała siostra przełożona. Dodała, że w tym dniu siostry w sposób szczególny modlą się za ojczyznę.

Klaryski są zgromadzeniem klauzurowym, czyli zamkniętym i mogą opuszczać klasztor w sytuacjach nadzwyczajnych. Obecnie w klasztorze przebywa 16 zakonnic. Jedna z sióstr pochodzi z Białorusi.