Wybory samorządowe odbyły się 21 listopada. Wybieraliśmy m.in wójtów, burmistrzów i prezydentów naszych wsi i miast. Dogrywka wyborcza miała miejsce 5 grudnia.

Wybory Samorządowe 2010

Rady miast

Wtorek, 23 listopada 2010 (13:12)

PO zdobyła największą liczbę mandatów w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do rady miejskiej w Lublinie. W Kielcach najwięcej mandatów zdobyło Porozumienie Samorządowe prezydenta Wojciecha Lubawskiego, w Rzeszowie - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa", a we Wrocławiu - KWW Rafała Dutkiewicza.

BIAŁYSTOK

PO uzyskała w radzie miasta 47,11 proc. głosów, co dało jej 16 mandatów, PiS - 30,73 proc. - 8 mandatów, a SLD - 15,08 proc. - 4 mandaty.

W kadencji 2006-2010 reprezentowane były również te trzy ugrupowania, ale w niedzielnych wyborach PO poprawiła swój wynik, kosztem PiS. W minionej kadencji obie partie miały po 12 radnych. Lewica utrzymała dotychczasowe 4 mandaty. W nowej radzie jest spora grupa osób, które startowały po raz pierwszy i udało im się zdobyć mandat. Jednym z debiutantów jest na przykład Sebastian Putra, syn tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry.

BYDGOSZCZ

W wyborach do 31-osobowej rady miejskiej w Bydgoszczy Platforma zdobyła najwięcej mandatów - 13. Do rady weszli też przedstawiciele PiS (6 mandatów), SLD i KWW Konstantego Dombrowicza "Miasto dla pokoleń" (6 mandatów).

PO zebrała 33,6 proc. głosów, PiS - 21,7 proc., SLD - 19,8 proc. i KWW Konstantego Dombrowicza "Miasto dla pokoleń" - 17,36 proc. Rada kadencji 2006-2010 była mniej zróżnicowana. Na początku PO i SLD miały taką samą liczbę radnych jak obecnie, 12 mandatów przypadło wówczas PiS.

GDAŃSK

PO z wynikiem 55,57 proc. głosów wygrała wybory do 34-osobowej Rady Miasta Gdańska, w której obejmie 26 mandatów. Komitet PiS otrzymał 23,41 proc. głosów (7 mandatów). Na SLD oddano 10,23 proc. głosów (jeden mandat, otrzymała go Jolanta Banach, wiceminister gospodarki w rządzie Leszka Millera).

W mijającej kadencji PO ma 20 mandatów, PiS - 13, jeden radny jest niezależny (dostał mandat z listy PO).

GORZÓW WIELKOPOLSKI

PO wygrała wybory do rady miejskiej, uzyskując 28,13 proc. głosów i 9 mandatów. 6 mandatów zdobyło PiS (20,81 proc.), 5 mandatów SLD (21,52 proc.), a komitet Tadeusza Jędrzejczaka - Gorzów XXI w. (20,35 proc.) - 5 mandatów.

W poprzedniej kadencji rady PO miała 8 mandatów, PiS - 8, Lewica (SLD) - 4, Forum dla Gorzowa - 3, radni niezależni - 2.

KATOWICE

W wyborach do 28-osobowej rady miejskiej PO zdobyła 13 mandatów. Ugrupowanie prezydenta Katowic Piotra Uszoka - 10 mandatów. W radzie zasiądą jeszcze 4 radni PiS i jeden z SLD. PO uzyskała 37,05 proc. głosów, Forum Samorządowe i Piotr Uszok - 27,16 proc., PiS - 13,43 proc., SLD - 9,97 proc., a Ruch Autonomii Śląska - 8,86 proc. (nie uczestniczył jednak w podziale mandatów).

Rada minionej kadencji liczyła 31 radnych. Forum Samorządowe i Piotr Uszok miało w niej większość - 14 mandatów, PO - 11, PiS - 4, SLD - 2.

KIELCE

W wyborach do 25-osobowej rady miejskiej w Kielcach lokalny komitet, Porozumienie Samorządowe prezydenta Wojciecha Lubawskiego, zdobył najwięcej mandatów - 7. Kolejne komitety uzyskały następujące wyniki: SLD - 6, PiS - 5, PO - 5, PSL - 2.

Porozumienie Samorządowe uzyskało 25,50 proc. głosów, PO - 21,08 proc., PiS - 18,47 proc., SLD - 18,10 proc., PSL - 11,27 proc.

W poprzedniej kadencji rada liczyła 28 osób. 10 radnych miało PiS. Koalicja Lewica i Demokraci, PO i Porozumienie Samorządowe miały po 6 radnych.

KRAKÓW

PO z wynikiem 42,39 proc. głosów uzyskała najwięcej, bo 24 mandaty w liczącej 43 radnych Radzie Miasta Krakowa.

PiS z 26,94 proc. poparciem zdobyło 12 mandatów. 7 radnych wprowadził do rady lokalny komitet wyborczy obecnego prezydenta Jacka Majchrowskiego, za którym opowiedziało się 14,66 proc. głosujących.

W 2006 r. w 43-osobowej Radzie Miasta PO zdobyła 22 mandaty, PiS 19, a Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego 2 miejsca.

LUBLIN

Bezwzględną większość w radzie Lublina uzyskało PiS, zdobywając 37,95 proc. głosów. Dało to tej partii 16 mandatów w 31-osobowej radzie. Drugie miejsce zajęła PO - 33,72 proc. głosów i 14 mandatów. Jeden mandat przypadł SLD, który zdobył 10,49 proc. głosów.

W poprzedniej kadencji klub PiS w radzie Lublina liczył 14 radnych, PO - 9, a wśród 8 niezrzeszonych było 2 radnych SLD i 2 radnych SdPl.

ŁÓDŹ

PO zdobyła 38,69 proc. głosów i obejmie 23 z 43 mandatów w łódzkiej radzie. Komitet SLD zdobył 23,20 proc. głosów i ma 11 mandatów. 9 radnych wprowadził komitet PiS, który zdobył 22,05 proc. głosów. Łódzkie Porozumienie Obywatelskie uzyskało 5,41 proc. głosów, ale nie otrzymało żadnego mandatu.

Najwięcej mandatów zyskała PO, która na koniec poprzedniej kadencji RM miała 15 radnych. Najwięcej straciło PiS, które w poprzedniej radzie miało 14 mandatów; SLD miał 10 radnych, a 4 radnych było niezrzeszonych.

OLSZTYN

W wyborach do 25-osobowej rady miasta Olsztyna PO zdobyła najwięcej mandatów - 10. Do rady weszli też przedstawiciele PiS (4 mandaty), Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Małkowskiego - 5 mandatów, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Grzymowicza - 4 mandaty, SLD - 2 mandaty.

PO uzyskała 30,26 proc. głosów, KWW Czesława Małkowskiego - 14,87 proc., PiS 15,63 proc., KWW Piotra Grzymowicza - 18,29 proc., SLD 10,77 proc.

W obecnie trwającej kadencji liczebność klubów w radzie miasta wielokrotnie się zmieniała. Początkowo w radzie miejskiej było 10 radnych PO, 6 z PiS, 5 z klubu "Po prostu Olsztyn", wspierającego prezydenta Czesława Małkowskiego oraz 4 radnych klubu Lewica i Demokraci, który rozpadł się w czasie kadencji.

OPOLE

PO wygrała wybory do Rady Miasta Opola, uzyskując 38,77 proc. Głosów. W 25-osobowej radzie będzie miała 12 przedstawicieli. SLD uzyskał 20,7 proc. - 5 mandatów, PiS - 16,27 proc. - 5 mandatów, Razem dla Opola - 15,17 proc. - 3 mandaty.

W porównaniu z poprzednią radą stan posiadania PO i PiS się nie zmienił. SLD miał w poprzedniej kadencji 4 przedstawicieli, w radzie było też 4 radnych niezależnych.

POZNAŃ

Platforma Obywatelska wygrała wybory do rady miasta Poznania zdobywając 37,03 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Komitet Wyborczy Ryszarda Grobelnego z 18,47 proc. PiS uzyskało wynik 18,18 proc., na SLD zagłosowało 14,62 proc. wyborców, a na komitet "My Poznaniacy" 9,32 procent.

W nowej radzie liczącej 37 radnych najwięcej mandatów - 17 - zdobyła PO, 8 mandatów przypadło Komitetowi Ryszarda Grobelnego, 7 mandatów zdobyło PiS i 5 SLD.

W minionej kadencji w radzie zasiadało 12 radnych PO, 10 z SLD, 9 z PiS, 4 z Partii Demokratycznej i 3 niezależnych.

RZESZÓW

KWW Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa", zdobywając 32,59 proc. głosów, wygrał wybory do rady miasta Rzeszowa. Komitet Ferenca, który zwyciężył w I turze wyborów prezydenckich, będzie miał 11 mandatów w radzie miasta. PiS uzyskało 30,95 proc., co dało 9 mandatów. PO - 19,52 proc. i 5 mandatów.

W poprzednich wyborach zwyciężył również KWW Tadeusza Ferenca, który uzyskał 13 mandatów. Pozostałe mandaty zdobyły: PiS - 8, KKW "Nasz Dom - Rzeszów" - 2 mandaty, PO - 1 mandat, KWW "Rzeszów Razem" - 1 mandat.

SZCZECIN

W wyborach do 31-osobowej rady miejskiej w Szczecinie PO uzyskała 33,40 proc. i 15 mandatów. PiS - 20,62 proc. i 7 mandatów, SLD - 17,67 proc. i 6 mandatów, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Krzystka "Szczecin dla Pokoleń" - 10.82 proc. i 2 mandaty, Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Jacyny-Witt - 5,86 proc. i 1 mandat.

W poprzednich wyborach 15 mandatów przypadło PO, 10 mandatów otrzymało PiS, a Lewicy i Demokratom - 6.

TORUŃ

W Toruniu PO zdobyła 10, czyli najwięcej mandatów w 25-osobowej radzie miasta, uzyskując poparcie 33,29 proc. 7 mandatów zdobył KWW Michała Zaleskiego "Czas Gospodarzy" - 26,83 proc. głosów, 5 mandatów PiS - 22,10 proc. i 3 mandaty SLD - 13,15 proc.

Na początku mijającej kadencji w radzie Torunia PO miała 9 mandatów, PiS - 6, KWW Czas Gospodarzy - 6, Lewica i Demokraci - 4.

WARSZAWA

W wyborach do stołecznej rady miasta wygrała PO, która zdobyła 33 mandaty w 60-osobowej radzie, co pozwala jej na samodzielne rządzenie. Drugie miejsce zajęło PiS, uzyskując 17 mandatów. SLD wprowadził do rady 10 radnych.

Na listy PO oddano 44,88 proc. wszystkich oddanych głosów. Na kandydatów PiS - 24,47 proc. głosów, a na kandydatów zgłoszonych przez SLD - 15,92 proc.

Platforma poprawiła w stolicy swój wynik z poprzednich wyborów. Cztery lata temu do Rady Warszawy weszło 27 radnych z list tej partii. PiS zdobyło wówczas 22 mandaty - o 5 więcej niż obecnie, a Lewica i Demokraci - 11 mandatów, o 1 więcej niż w tych wyborach komitet SLD.

WROCŁAW

Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Dutkiewicza wygrał wybory do wrocławskiej rady miejskiej, uzyskując 41,90 proc. głosów i 19 mandatów w 37-osobowej radzie. Drugie miejsce zajęła PO - 10 mandatów, a trzecie PiS - 7 mandatów. Do rady wszedł także jeden przedstawiciel SLD. KKW Dutkiewicza uzyskał 41,90 proc., PO - 26,34 proc., PiS - 17,41 proc., SLD - 9,69 proc.

W poprzedniej kadencji PO miała 14 radnych, PiS 11, KWW Rafała Dutkiewicza dziesięciu i SLD dwóch.

ZIELONA GÓRA

PO i SLD zdobyły po 10 mandatów w Radzie Miasta Zielonej Góry. 5 mandatów zdobył PiS. PO zdobyła 34,79 proc. głosów, SLD 32,33 proc., a PiS - 19,85 proc.

Podział mandatów w minionej kadencji rady był następujący: 10 - klub radnych PO, 8 - klub radnych Lewica i Demokraci, 7 - klub radnych PiS.

RMF24.pl on Facebook


 
Radio Muzyka Fakty