Wprowadzenie systemu udogodnień dla młodych przedsiębiorców i uproszczenie systemu podatkowego oraz wsparcie dla małych i średnich firm - takie postulaty przedstawił kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Adam Jarubas. Jego zdaniem trzeba robić jak najwięcej, by tworzyć dobre warunki do funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, bo "lata kryzysu pokazały", że są w nich "najbezpieczniejsze miejsca pracy". "Ta lekcja kryzysu powinna nas wiele nauczyć" – przekonywał Jarubas.

Adam Jarubas podkreślił, że w ostatnich latach ponad 2 mln ludzi wyjechało z Polski, a wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu firmy może skłonić do powrotu chociaż część z nich. W opinii kandydata PSL system ulg i udogodnień dla młodych przedsiębiorców powinien dotyczyć głównie sfery ubezpieczeń społecznych. Wyjaśnił, że jego konkretna propozycja polega na rozłożeniu na 5 lat dojście do pełnej składki ZUS dla młodych przedsiębiorców.

Jarubas przekonywał, że przedsiębiorców bardziej niż wysokość danin uwiera "niestabilność prawa". Dlatego w obszarze prawa podatkowego powinien funkcjonować jeden termin, do którego można zgłaszać propozycje zmian. Według niego zmiany prawa w tym obszarze powinny być objęte co najmniej półrocznym vacatio legis.

Kandydat ludowców podkreślił, że państwo powinno być bardziej przyjazne, kierując się w sprawach spornych zasadą rozstrzygania na rzecz podatnika. Jak wyliczył, polski podatnik spędza średnio 300 godzin na wypełnianiu dokumentów związanych z podatkami. Ta energia powinna być wykorzystana na rozwój firmy - zaznaczył Adam Jarubas.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; ewentualna druga tura głosowania - 24 maja.

(mn)