Pierwsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się w czwartek, 12 listopada o godz. 13, a pierwsze posiedzenie Senatu - 12 listopada o godz. 17. Informację przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska. Według rzecznika rządu ta data została wybrana niefortunnie, bo tego dnia na nieformalnym szczycie UE ws. uchodźców może zabraknąć polskiego premiera.

Pierwsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się w czwartek, 12 listopada o godz. 13, a pierwsze posiedzenie Senatu - 12 listopada o godz. 17. Informację przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska. Według rzecznika rządu ta data została wybrana niefortunnie, bo tego dnia na nieformalnym szczycie UE ws. uchodźców może zabraknąć polskiego premiera.
Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu odbędzie się 12 listopada /Tomasz Gzell /PAP

Pan prezydent podpisał również postanowienie o wyznaczeniu marszałków seniorów Sejmu i Senatu, którzy będą prowadzili obrady. Marszałkiem seniorem został wyznaczony w Sejmie poseł Kornel Morawiecki, natomiast marszałkiem seniorem do prowadzenia pierwszego posiedzenia obrad Senatu - Barbara Borys-Damięcka - poinformowała Sadurska.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu dymisję złoży premier Ewa Kopacz. Premier może złożyć dymisję osobiście, jak i na piśmie, które w takim wypadku kieruje do marszałka seniora.

Na inauguracyjnych posiedzeniach posłowie i senatorowie złożą ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie Sejmu i Senatu. Tradycyjnie prezydent może wygłosić orędzie.

Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywoływanych posłów wypowiada słowo "ślubuję"; może dodać także zdanie: "tak mi dopomóż Bóg". Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad; Sejm w uchwale ustala liczbę wicemarszałków.

Zgodnie z regulaminem Senatu marszałek senior odbiera ślubowanie senatorskie: senatorowie po odczytaniu roty ślubowania wypowiadają słowo "ślubuję", mogą dodać: "tak mi dopomóż Bóg". Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Senatu. Następnie marszałek Senatu przeprowadza wybór wicemarszałków.

Zgodnie z ustawą zasadniczą prezydent desygnuje nowego premiera, który proponuje skład rządu. Prezydent na powołanie szefa rządu z pozostałymi jego członkami i odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów ma 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu.

Najpóźniej 14 dni po powołaniu premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Kandydatka PiS na premiera Beata Szydło zapowiedziała, że skład rządu przedstawi w najbliższych dniach.

Zgodnie z konstytucją Sejm i Senat wybierane są na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu kolejnej kadencji.

Rzecznik rządu: data pierwszego posiedzenia Sejmu - niefortunna

Data pierwszego posiedzenia Sejmu - 12 listopada - została wybrana bardzo niefortunnie; tego dnia na nieformalnym szczycie UE może zabraknąć polskiego premiera – uważa rzecznik rządu Cezary Tomczyk. To sytuacja kuriozalna - podkreślił.

Data 12 listopada na pierwsze posiedzenie Sejmu została wybrana bardzo niefortunnie, dlatego że zmusza to Polskę do sytuacji, w której Polska nie będzie reprezentowana przez polskiego premiera (na szczycie dotyczącym uchodźców), w związku z tym, że ani ustępujący premier, ani przyszły premier nie będzie mógł jechać na szczyt Rady Europejskiej, który odbędzie się 12 listopada na Malcie - uważa Tomczyk.

Jak dodaje, są dwa możliwe scenariusze - albo termin 12 listopada został wybrany po to, żeby na szczyt pojechał prezydent Andrzej Duda, albo "ktoś zrobił gigantyczne niedopatrzenie". Zwyczajem parlamentarnym jest, żeby na pierwszym posiedzeniu Sejmu był prezydent - przypomniał rzecznik rządu.

(mpw)