Prezydent Bronisław Komorowski oraz marszałkowie Sejmu i Senatu podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem poparli inicjatywę rządu zmierzającą do szybkiego zaostrzenia przepisów dotyczących dopalaczy. Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że zarówno Sejm jak i Senat będą szybko pracowały nad projektem w sprawie dopalaczy. Komorowski dodał, że on sam będzie się starał, by czas oczekiwania na wejście ustawy w życie "skrócić do minimum".

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przyjęty we wtorek przez rząd, zakłada, że na terenie Polski nie będzie można produkować i wprowadzać do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substancje psychotropowe. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny będzie mógł wstrzymać jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu albo nakazać wycofanie z handlu na okres do 18 miesięcy.