Wzrosła liczba Ukraińców, którzy uważają siebie za Europejczyków - wynika z sondażu, którego wyniki opublikowała agencja UNIAN. W maju takim mianem określiło się 38 proc. mieszkańców Ukrainy, a w 2008 roku - 25 procent.

W najnowszym badaniu, które zostało przeprowadzone w połowie maja, 54 proc. respondentów zadeklarowało, że nie uważa siebie za Europejczyków. W 2008 roku takie stanowisko zajmowało aż 70 proc. ankietowanych.

Iryna Bekeszkina z fundacji Demokratyczne Inicjatywy im. Ilko Kuczeriwa, która przeprowadziła sondaż wraz z Centrum im. Razumkowa, zwróciła uwagę na "pozytywną dynamikę" odpowiedzi.

 Mieszkańcy zachodu Ukrainy najczęściej twierdzili, że uważają siebie za Europejczyków (59 proc.), a najrzadziej - mieszkańcy Donbasu (11 proc.). Najczęściej identyfikują się z Europejczykami ludzie w przedziale wiekowym 40-49 lat.