W zajętym przez antyrządowych demonstrantów Domu Ukraińskim w Kijowie przeprowadzono szkolenie z technik samoobrony dla kobiet, które dołączą do ochotniczej służby ochrony. Kobiety będą pełnić wartę na barykadach.

Służba ochrony stworzona przez manifestantów liczy - jak twierdzą jej członkowie - kilka tysięcy ludzi. Jej głównym zadaniem jest obrona okalających Majdan Niepodległości barykad zbudowanych z worków wypełnionych lodem i śniegiem. Do tej pory w skład ochrony wchodzili wyłącznie mężczyźni.

Podczas szkolenia przeprowadzonego w Ukraińskim Domu ochotniczki uczono technik samoobrony. Kobiety trenowały też posługiwanie się dużymi drewnianymi tarczami w wypadku ewentualnego ataku oddziałów milicji.  

Dzisiejsza noc minęła spokojnie. Podobnie jak w poprzednich dniach przy ul. Hruszewskiego - gdzie oddziały milicji zagradzają drogę do dzielnicy rządowej - demonstranci, na zamontowanym na barykadzie ekranie, wyświetlali reportaże o korupcji. Musiało je oglądać kilkudziesięciu milicjantów.  

Spokojnie było w nocy również na Majdanie Niepodległości, na którym znajdowało się kilka tysięcy ludzi. Większość z nich spała w namiotach, zajętym budynku związków zawodowych lub grzała się przy ogniu rozpalonym w beczkach.

(mpw)