Podawanie najpierw szczepionki wektorowej przeciw Covid-19, a później preparatu wykorzystującego mRNA daje dobrą odpowiedź immunologiczną. To najnowsza opinia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

"Obecnie znane badania naukowe pokazują, że przeprowadzenie szczepienia przeciw Covid-19 w schemacie, w którym najpierw podaje się szczepionkę wektorową, a później preparat oparty na technologii mRNA jest bezpieczne i daje lepszą odpowiedź immunologiczną niż schemat, w którym wykorzystuje się tylko szczepionki wektorowe" - piszą Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) we wspólnym komunikacie.

Taki schemat podawania szczepień można wykorzystać zarówno przy podstawowym cyklu szczepień, jak i przy podawaniu dawki przypominającej. Zastosowanie takiego modelu podawania szczepionek może pozwolić państwom europejskim na większą elastyczność w kampanii szczepień i - w wypadku niedoboru którejś substancji - szybsze zabezpieczenie przed Covid-19 jak największej liczby mieszkańców - zaznaczają EMA i ECDC.Dowodów jest wystarczająco dużo

Europejskie instytucje zebrały dane dotyczące różnych kombinacji łączenia dwóch dostępnych w Unii Europejskiej typów szczepionek. Podkreślono, że schematy podawania szczepionek, w których najpierw przyjmuje się preparat oparty na mRNA, a później - wektorowy lub miesza się ze sobą dwie szczepionki mRNA są gorzej zbadane niż model, w którym najpierw podaje się szczepionkę wektorową, później - mRNA.

Jest jednak wystarczająco dużo dowodów, by określić, że dopuszczalne jest - gdy wymaga tego sytuacja związana z dostępnością preparatów - podawanie dwóch różnych szczepionek mRNA - zaznaczono w komunikacie. Dodano, że wykonywanie najpierw zastrzyku ze szczepionką mRNA, a później z preparatem wektorowym wydaje się mniej korzystne niż przeciwna sekwencja.

"Ale dysponujemy na razie tylko ograniczonymi danymi na temat takiego modelu szczepień" - czytamy w piśmie. 

Czym można się szczepić w Unii Europejskiej?

W całej Unii Europejskiej dopuszczono do użytku dwie szczepionki wektorowe przeciwko Covid-19, firm AstraZeneka i Johnson & Johnson, a także preparat produkowany przez firmy Pfizer i BioNTech oraz szczepionkę koncernu Moderna. Te dwie ostatnie substancje wykorzystują technologię mRNA.

Szczepcie się!

W wydanym komunikacie Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ponownie wzywają wszystkich mieszkańców UE do przyjęcia pełnego cyklu szczepień przeciwko Covid-19 oraz stosowania się do zaleceń dotyczących szczepień przypominających.

"UE doświadcza obecnie rosnącej liczby zakażeń podczas trwającej pandemii Covid-19, a także wzrostu liczby hospitalizacji. Szczepienia nadal zapobiegają ciężkiej chorobie lub śmierci wielu milionów obywateli UE, a dane pokazują, że liczba hospitalizacji i zgonów pozostaje najniższa w tych państwach członkowskich, w których odsetek szczepień jest najwyższy" - czytamy w oświadczeniu EMA i ECDC.