Odbudowa zapory Niedów, która została zniszczona w sobotę z powodu bardzo intensywnych opadów deszczu, potrwa co najmniej półtora roku. W miejsce starej tamy powstanie nowoczesna. Zapora Niedów pękła w sobotę pod wieczór z powodu intensywnych opadów deszczu.

Według wojewody dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca zbiornik, który powstał dzięki zaporze na rzece Witce, praktycznie przestał istnieć. Dobrze znam te tereny. Kiedyś chodziliśmy nad ten zbiornik na ryby. Teraz praktycznie go nie ma - mówił Jurkowlaniec.

Prezes Elektrowni Turów Roman Walkowiak powiedział, że powstał już harmonogram prac naprawczych zapory. Pierwszy etap polega na tymczasowym zbudowaniu grobli, która ma zabezpieczyć prace Elektrowni Turów - mówił Walkowiak. Etap ten powinien zakończyć się w ciągu pięciu tygodni. Przy tamie pracują już trzy firmy, które z trzech stron, m.in. od Zgorzelca i Bogatyni, starają się ustabilizować stały grunt i stworzyć tymczasową zaporę. W tej chwili prace te są trudne, bowiem grunt jest bardzo niestabilny i tworzą się osuwiska na drogach dojazdowych. Jednak budowa zapory spowoduje ograniczenie napływu wody, która teraz płynie korytem pierwotnym, a to uniemożliwia rozpoczęcie prac drogowych.

Drugi etap to budowa docelowej zapory według nowych technologii. Zapora powinna powstać w ciągu półtora roku. Nie wykluczamy, że nowa zapora zostanie wybudowana z kanałem ulgi, aby w razie takiej powodzi kanał odciążył zbiornik - podkreślił prezes.

Dodał, że mimo zniszczenia zbiornika Niedów, elektrownia pracuje. Zostały przywrócone dostawy węgla i popiołu. Jest tylko problem z dowozem kamienia wapiennego, bowiem torowisko i drogi są nieprzejezdne. Węgiel może być bardzo mokry, ale w kolejnych dniach będziemy przywracać pełne moce - mówił Walkowiak. Wyjaśnił, że elektrownia ma rezerwy wody w innych zbiornikach.

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu wszczęła postępowanie w sprawie zbiornika Niedów. Jak poinformował PAP Dariusz Kończyk, z-ca szefa Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji dotyczącej budowy, remontów oraz stanu technicznego zbiornika.