Policja ostrzega przed oszustami działającymi na Dolnym Śląsku. Powodzianom oferują oni bezpłatną wymianę okien, która rzekomo ma być finansowana przez Unię Europejską. Żeby jednak wymienić okna, trzeba wnieść niewielką, wstępną opłatę.

Oszuści wyszykują osoby starsze albo te, których domy ucierpiały w czasie powodzi, po czym oferują bezpłatną wymianę okien. Zapłacić trzeba jedynie za parapety, bo ich wymiany dotacja z Unii Europejskiej już nie obejmuje. Z taką opowiastką jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Niestety, udało im się w ten sposób naciągnąć już lokatorów naszych mieszkań. Jeżeli mieszkańcy mają wątpliwości co do tego, czy dany człowiek jest pracownikiem administracji, można to w bardzo prosty sposób sprawdzić. Wystarczy do nad zadzwonić, prosząc o imię i nazwisko tego pracownika i zweryfikować te informacje - wyjaśnia Agnieszka Korzeniowska z zarządu Zasobu Komunalnego.

Także policja apeluje, by wszystkie osoby, które spotkały się z tego typu propozycją, zgłosiły ten fakt - albo funkcjonariuszom, albo administracji bloków, w których mieszkają.