Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wprowadził alarm przeciwpowodziowy w powiecie kozienickim. W powiatach: grójeckim, garwolińskim, otwockim i piaseczyńskim obowiązuje natomiast pogotowie przeciwpowodziowe.

Alarm przeciwpowodziowy w powiecie kozienickim obowiązuje od godz. 16.00. Na terenie, na którym ogłoszono alarm przeciwpowodziowy, władze samorządowe powinny wprowadzić całodobowe dyżury w zespołach zarządzania kryzysowego - czytamy w komunikacie.

Urząd wojewody podkreśla, że samorząd powiatu objętego alarmem powinien utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia, przygotować mieszkańców i inwentarz do ewentualnej ewakuacji, a także monitorować stan wałów przeciwpowodziowych, urządzeń hydrotechnicznych oraz poziom wód.

Całodobowe dyżury zespołów zarządzania kryzysowego obowiązują także w powiatach, w których wojewoda mazowiecki zdecydował się wprowadzić pogotowie przeciwpowodziowe. Są to powiaty: grójecki, garwoliński, otwocki i piaseczyński.

W tym przypadku, samorząd powinien rozpoznać najbardziej zagrożone rejony oraz kontrolować poziom wód. Ponadto, konieczny jest przegląd sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych. Należy przygotować siły i środki do udziału w ewentualnej akcji przeciwpowodziowej - zaznacza Urząd.

Wojewoda mazowiecki przypomina, że od wczoraj alarm przeciwpowodziowy obowiązuje już w powiatach lipskim i zwoleńskim.