Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla organizacji. Wyróżnienie trafiło do Światowego Programu Żywnościowego.

Światowy Program Żywnościowy to agencja ONZ, a także największa organizacja humanitarna świata powołana do zwalczania globalnego głodu. Jego siedziba mieści się w Rzymie, a biura znajdują się w ponad 80 krajach na całym świecie. 

Komitet Noblowski podkreślił, że Światowy Program Żywnościowy został doceniony "za swoją pracę na rzecz zwalczania głodu i wkład w możliwość zaistnienia pokoju na obszarach objętych konfliktem".

Pandemia koronawirusa spowodowała, że więcej ludzi głoduje. Sytuacja pogarsza się w takich krajach, jak Jemen, Kongo, Nigeria, a kombinacja choroby i głodu jest szczególnie niebezpieczna - podkreśliła Reiss-Andersen, dodając, że "do czasu wynalezienia szczepionki żywność jest najlepszą szczepionką".

Przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego wykazała, że istnieje związek między "głodem a konfliktem zbrojnym". "Głód jest wykorzystywany jako broń" - oświadczyła Reiss-Andersen.

Wcześniej część analityków przewidywała, że w tym roku wyróżnienie trafi do WHO - Światowej Organizacji Zdrowia.

Pokojowa Nagroda Nobla to wyróżnienie przyznawane od 1901 roku. Stanowi ona wyraz najwyższego uznania dla polityków i organizacji, działających na rzecz pokoju.

Nagrodę tę - w przeciwieństwie do Nobli w pozostałych dziedzinach - przyznaje nie instytucja szwedzka, a Norweski Komitet Noblowski, który składa się z pięciu członków norweskiego parlamentu. 

Tegoroczna uroczystość ogłoszenia Pokojowej Nagrody Nobla z powodu restrykcji epidemicznych odbywała się niemal przy pustej sali Instytutu Nobla w Oslo. Nieliczni zgromadzeni dziennikarze musieli zachować odstęp i zasłonić twarze maseczkami.