Nagroda Nobla to wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości. Nobla Nagroda została ustanowiona na mocy testamentu Alfreda Nobla z 27 XI 1895....

2015

Radio Muzyka Fakty