Egzamin dojrzałości zbliża się wielkimi krokami! Matury ruszają tuż po majówce. Co uczeń powinien ze sobą zabrać na egzaminy z poszczególnych przedmiotów, a co lepiej zostawić w domu? Warto zapoznać się z tymi informacjami już teraz.

Matura nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym. To oznacza, że uczeń nie może zapomnieć o dowodzie osobistym. Może się on przydać także dlatego, że na tym dokumencie znajduje się osobisty numer PESEL. Ten natomiast trzeba wpisać na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.

Niezbędny jest oczywiście długopis lub pióro - z czarnym tuszem lub atramentem. 

Należy pamiętać, że rysunki, które trzeba wykonać podczas rozwiązywania wybranych zadań, nie mogą być wykonywane ołówkiem, a jedynie długopisem. 

Co zabrać na matematykę i język polski?

Listę materiałów i przyborów pomocniczych, które można lub trzeba mieć przy sobie w trakcie egzaminu z danego przedmiotu - określa Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Na egzamin z matematyki uczeń może wnieść cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty i wybrane wzory matematyczne. 

Na egzamin z języka polskiego maturzysta może zabrać słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób (słowniki zapewnia szkoła).

Biologia, chemia, fizyka

Uczeń jest zobowiązany do posiadania kalkulator prostego, czyli takiego, który umożliwia wykonywanie jedynie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, obliczania procentów lub pierwiastków kwadratów z liczb. Szkoła podczas tych egzaminów zapewnia także karty z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi. Zdający mogą zabrać ze sobą także linijkę.

Geografia

Zdający egzamin muszą mieć ze sobą linijkę i kalkulator prosty. Mogą posiadać także lupę.

Historia i historia sztuki

Podczas egzaminów z tych przedmiotów uczniowie mają możliwość korzystania z lupy. Jeśli nie przyniosą swojej, udostępnić może ją szkoła.

Historia muzyki

To egzamin, podczas którego uczeń jest zobowiązany do posiadania odtwarzacza płyt CD wraz z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami. Urządzenie zapewnia zdający lub szkoła.

Informatyka

Obowiązkowo należy zabrać kalkulator prosty.

Języki: białoruski, litewski, ukraiński

W tym przypadku szkoła udostępnia zdającym słowniki językowe, jedno- albo dwujęzyczne.

Język kaszubski

Uczniowie mogą korzystać ze słownika ortograficznego języka polskiego, słownika poprawnej polszczyzny i słownika języka kaszubskiego.

Język łemkowski

W sali, gdzie odbywa się egzamin z tego przedmiotu, znajdują się obowiązkowo słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski.

Język łaciński i kultura antyczna

Każdemu zdającemu szkoła zapewnia słownik łacińsko-polski. Dodatkowo udostępniony jest atlas historyczny.

Wiedza o społeczeństwie

Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego. Jego posiadanie nie jest jednak obowiązkowe.

Tego nie zabieraj!

Na egzamin nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Grozi to unieważnieniem egzaminu.

Jedynie osoby chore lub niepełnosprawne mogą zabrać ze sobą leki i zalecony przez lekarza sprzęt medyczny.

Tegoroczna matura rozpocznie się zaraz po majówce. 

4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych: matematyki i języka obcego nowożytnego odbędą się 5 i 6 maja o tej samej porze.