Część polskich uczelni w dalszym ciągu nie zapełniła swoich szeregów i cały czas prowadzi rekrutację uzupełniającą. Na wolne miejsca mogą liczyć zarówno kandydaci na studia I jak i II stopnia. Prezentujemy listę najpopularniejszych polskich szkół wyższych, które prowadzą jeszcze rekrutację uzupełniającą.

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku

Białostocki uniwersytet zakończył już rekrutację uzupełniającą na studia I stopnia. Uczelnia oferowała 26 kierunków, z czego niemal połowa to nauki filologiczne. Kandydaci na studia II stopnia mogą wybierać spośród 17 kierunków. Przeważają nauki ścisłe i filologia. Rekrutacja na popularną "magisterkę" potrwa jeszcze do 20 września.

Sprawdź kierunki rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Gdańsk

Uniwersytet Gdański

Na Uniwersytet Gdański nie zarejestrują się już kandydaci chcący uczyć się na takich kierunkach jak biologia, filozofia czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na przyszłych studentów czeka jednak jeszcze 18 kierunków stacjonarnych i 30 zaocznych. Do tej pory na rok akademicki 2011/2012 uczelnia przyjęła niemal 11 tysięcy studentów pierwszego roku.

Sprawdź kierunki rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie Gdańskim.


Politechnika Gdańska

W naborze wrześniowym Politechnika Gdańska ma do zaoferowania aż 852 miejsca. Wszyscy chcący rozpocząć studia w trybie dziennym mogą składać papiery na biotechnologię, fizykę techniczną czy europeistykę. Łącznie na przyszłych studentów czeka 19 kierunków. Warto się pospieszyć - dodatkowa rekrutacja potrwa tylko do 20 września.

Zobacz stronę dodatkowej rekrutacji na Politechnice Gdańskiej.

Sprawdź kierunki rekrutacji uzupełniającej na Politechnice Gdańskiej.

Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Krakowska uczelnia oferuje w ramach dodatkowej rekrutacji 9 kierunków na studia stacjonarne I stopnia. Znajdziemy wśród nich między innymi matematykę, informatykę i historię. Rejestracja elektroniczna potrwa do 21 września.

Sprawdź kierunki rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Na studia stacjonarne I stopnia uczelnia będzie rekrutować tylko przyszłych ogrodników. Termin rejestracji upłynie 21 września. Ci, którzy zdecydowali się na studia zaoczne, mogą się rejestrować na kierunki: gospodarka przestrzenna, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji do 18 września. Do 23 września potrwa zaś przyjmowanie zgłoszeń od chcących studiować ekonomię, zarządzanie, rolnictwo i ochronę środowiska.

Sprawdź kierunki rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja


Uniwersytet Jagielloński

Na UJ trwa właśnie ostatni nabór uzupełniający na studia I i II stopnia. Na kandydatów czeka szeroki wybór kierunków. Czasu na wybór zostało jednak niewiele - do 19 września trwa rekrutacja dla studiów II stopnia na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których przy rejestracji niezbędne jest dostarczenie kserokopii wymaganych dokumentów. Do 22 września mogą się zaś rejestrować kandydaci na studia I stopnia oraz wszystkie pozostałe kierunki II stopnia.

Sprawdź zasady rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie Jagiellońskim


Akademia Górniczo-Hutnicza

AGH prowadzi obecnie rekrutację na studia niestacjonarne. Na przyszłych studentów czekają ciekawe kierunki, między innymi technologia chemiczna i informatyka stosowana. Czasu zostało jednak niewiele - system elektronicznej rejestracji zostanie zamknięty dokładnie 20 września o godzinie 15.

Sprawdź zasady rekrutacji uzupełniającej na Akademii Górniczo-Hutniczej

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Uczelnia prowadzi dodatkową rekrutację tylko na studia II stopnia. Przyszłym studentom, KUL oferuje między innymi takie kierunki jak administracja, ekonomia czy pedagogika. Rejestracja kandydatów potrwa do 20 września.

Sprawdź zasady rekrutacji uzupełniającej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet prowadzi aktualnie rekrutację między innymi na administrację, chemię i pedagogikę. Terminy zapisów upływają już niedługo (w większości przypadków 18 września). Warto więc się pospieszyć.

Sprawdź zasady rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Łódź

Uniwersytet Łódzki

Łódzka uczelnia przedłużyła rekrutację na niektórych swoich kierunkach. Do 20 września trwać będzie rejestracja kandydatów na Wydział Filologiczny. W większości pozostałych przypadków rekrutacja zakończy się jednak 25 września.

Sprawdź zasady rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie Łódzkim


Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka będzie prowadzić rejestrację kandydatów do 26 września. Rekrutacja obejmuje studia zarówno I jak i II stopnia. Każdy kandydat znajdzie coś dla siebie - uczelnia oferuje kilkadziesiąt różnych kierunków.

Sprawdź zasady rekrutacji uzupełniającej na Politechnice Łódzkiej

Opole

Uniwersytet Opolski

Lista kierunków i specjalności które obejmuje rekrutacja na Uniwersytecie Opolskim będzie się zmieniać w miarę zapełniania limitu przyjęć. Warto więc uważnie śledzić zmiany na stronie internetowej uczelni. W drugim naborze o przyjęciu na studia będzie decydować kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej, składa dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

Sprawdź zasady rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie Opolskim

Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uczelnia prowadzi dodatkową rekrutację na kilkadziesiąt różnych kierunków. Terminy zapisów upływają w większości przypadków pomiędzy 19 a 23 września. Na niektóre kierunki można się jednak rejestrować nawet do 5 października.

Sprawdź kierunki rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Warszawa

Uniwersytet Warszawski

Zwycięzca tegorocznych zestawień najlepszych uczelni w Polsce kusi kandydatów bogatą ofertą. Na przyszłych studentów czekają takie kierunki jak arabistyka, ekonomia czy socjologia. Wszelkie informacje Uniwersytet Warszawski zamieścił na swojej stronie internetowej.

Sprawdź zasady rekrutacji uzupełniającej na Uniwersytecie Warszawskim