Maturzyści, jak poradziliście sobie z egzaminem z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? Na RMF24.pl publikujemy dla Was arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin, który rozpoczął się o godzinie 14, trwał 180 minut. Wcześniej abiturienci zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym - arkusze i rozwiązania znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Maturzyści, jak poradziliście sobie z egzaminem z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? Na RMF24.pl publikujemy dla Was arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin, który rozpoczął się o godzinie 14, trwał 180 minut. Wcześniej abiturienci zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym - arkusze i rozwiązania znajdziecie na naszej stronie internetowej.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. /Tytus Żmijewski /PAP

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z EGZAMINU Z J. POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM <<<


Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla zdających egzamin rozszerzony z języka polskiego dwa tematy wypracowania. W pierwszym uczniowie musieli określić, jaki problem podejmuje Wolfgang Kayser w tekście "Groteska". Egzaminowany miał tym samym zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tekstu zamieszczonego w arkuszu i innych tekstów kultury.

Drugi z zaproponowanych tematów dotyczył interpretacji porównawczej "Obrazu cnoty" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i utworu Zbigniewa Herberta "Pan Cogito o cnocie". Na wykonanie zadanie maturzyści mieli 180 minut.

Matura 2017. Publikujemy arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym!

>>> POBIERZ ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM <<<

Matura 2017. Egzaminy potrwają trzy tygodnie

To był pierwszy dzień egzaminów maturalnych w 2017 roku. Wszystkie egzaminy z części pisemnej zakończą się w 24 maja.

Obowiązkowymi egzaminami, do których muszą przystąpić wszyscy maturzyści to: język polski na poziomie podstawowym, matematyka na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny na poziomie podstawowy i jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla jednak, że absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej, jak i w ‎części pisemnej.

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz pisemnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej. W ostatnim przypadku CKE nie określa progu ‎zaliczenia.‎

Sprawdź harmonogram egzaminów maturalnych 2017


(łł)