"Praca - pasja czy obowiązek" na podstawie "Ziemi, planety ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego i wiersz "Słyszę czas" Kazimierza Wierzyńskiego - takie były tematy do wyboru na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na RMF24.pl opublikowaliśmy arkusz z egzaminu maturalnego. Na bieżąco pojawiają się także propozycje rozwiązań. Po południu na naszej stronie internetowej znajdziecie także arkusze CKE z egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2017. Publikujemy arkusze!

>>> POBIERZ ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM <<<

Matura 2017. Przykładowe odpowiedzi

Rozwiązania z matury 2017 przygotowują dla Was nauczyciele z Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.Matura 2017 - język polski. Co było?

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części - maturzyści musieli rozwiązać test i napisać własny tekst; mieli wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego.

W temacie rozprawki był podany problem, którego miała ona dotyczyć. Maturzysta musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu).

Według maturzystów z liceum im. Zamoyskiego w Warszawie temat rozprawki w tym roku brzmiał: "Praca - pasja czy obowiązek", a zacytowany w arkuszu egzaminacyjnym fragment o pilotach pochodził z "Ziemi, planety ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego.

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Według maturzystów, w tym roku trzeba było zinterpretować wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "Słyszę czas".

Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. rozwiązać zadania do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym tekstów. Wśród nich były m.in. fragment "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego i artykuł z "National Geographic" o wymierających językach.


(j./łł)