W 2015 roku ponadprzedmiotowy sprawdzian dla szóstoklasistów zostanie zastąpiony sprawdzianem wiedzy i umiejętności z matematyki, języka polskiego i języka obcego, a z matury zniknie prezentacja. Tak wynika z rozporządzenia podpisanego przez minister edukacji Krystyny Szumilas.

Zgodnie z nowelizacją, od 2015 roku sprawdzian dla szóstoklasistów będzie się składał z egzaminu z języka polskiego i matematyki oraz obowiązkowego egzaminu z języka obcego.

Za dwa lata wiosną sprawdzian dla szóstoklasistów zdawać będzie pierwszy rocznik uczniów szkół podstawowych, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. To obecni uczniowie czwartych klas szkół podstawowych.

Koniec z prezentacją na maturze, będą pytania

Najważniejsze zmiany na maturze w 2015 roku to odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na wylosowane pytanie na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski.

Maturzyści 2015 będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę - odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji.

Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów - literackiego, popularno-naukowego - lub reprodukcji. Zdający po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi.