45 tysięcy młodych ludzi, czyli zaledwie 12 procent maturzystów zdecydowało się na egzamin z języka niemieckiego. Na naszych stronach publikujemy arkusze zadań i propozycje rozwiązań przygotowane przez naszego eksperta.

Najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym od dłuższego czasu jest język angielski. W tym roku zdawało go 330 tys. młodych ludzi. Język niemiecki znajduje się na drugim miejscu jeżeli chodzi o popularność wśród maturzystów. Język rosyjski wybrało z kolei 14 tys. abiturientów. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż jednym procencie maturzystów.

Młodzi ludzie muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja. Maturzysta zaliczy egzamin dojrzałości, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów.

Uczeń, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.