Już jutro rozpoczynają się matury! Blisko 334 tys. uczniów przystąpi o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego; Egzaminy potrwają do 23 maja.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego: 120 minut dla poziomu podstawowego, 190 minut dla poziomu rozszerzonego.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00.

Na RMF 24 będziemy publikować arkusze egzaminacyjne i propozycje odpowiedzi z wybranych przedmiotów!

Harmonogram matur

Sesja maturalna rozpocznie się 5 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego po południu - o godz. 14.00 przeprowadzony będzie egzamin z wiedzy o tańcu.

6 maja o godz. 9 będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 14 z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Na 7 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano będzie egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

Egzamin z języka niemieckiego będzie 13 maja, z języka rosyjskiego - 15 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 21 maja, z języka włoskiego - 22 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języka regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 23 maja.

8 maja rano będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu - z fizyki i astronomii.

9 maja: rano - z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z wiedzy o społeczeństwie.

12 maja: rano - z biologii, po południu - z filozofii.

14 maja: rano - z geografii, po południu - z historii muzyki.

16 maja: rano - z chemii, po południu z historii sztuk.

20 maja: rano - z informatyki, po południu - z historii.

Harmonogram znajdziecie również na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 2-18 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 26 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 25-29 sierpnia.

(abs)