Od sierpnia 2020 roku Polska udzieliła pomocy 23 tysiącom obywateli Białoruś, którzy są opozycjonistami lub byli represjonowani oraz członkom ich rodzin - podała straż graniczna.

SG poinformowała, że tylko w poniedziałek do Polski wjechało 75 Białorusinów represjonowanych przez reżim i tym samym zmuszonych do opuszczenia swego kraju.

Spośród 23 tysięcy osób, którym Polska od 18 sierpnia 2020 roku udzieliła pomocy, 12 tysięcy wjechało na podstawie wizy humanitarnej, 3,4 tys. - ubiegając się o ochronę międzynarodową w Polsce, a 7,6 tys. osób w ramach programu Poland. Business Harbour, którego celem jest ułatwienie białoruskim przedsiębiorcom relokacji na terytorium RP.

W odpowiedzi na bezprecedensowe represje po sierpniowych wyborach na Białorusi z 2020 roku polskie władze wprowadziły m.in. możliwość wydawania obywatelom tego kraju bezpłatnych wiz humanitarnych. Obywatele Białorusi zostali też wyłączeni z ograniczeń wjazdu do Polski wynikających z rozporządzenia MSWiA związanego z pandemią. Znowelizowano też ustawę o cudzoziemcach, dzięki którym od grudnia ubiegłego roku osoby posiadający te wizy mogą podjąć w Polsce pracę.