Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwi m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie przygranicznej - poinformował po południu szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Wcześniej tego dnia Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do niej przez Senat. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wieczorem MSWiA opublikowało rozporządzenie o zakazie przebywania od 1 grudnia do 1 marca 2022 roku w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią. Przepisy, na podstawie których wydany zostanie zakaz, weszły w życie o północy z wtorku na środę. Właśnie wtedy skończył się stan wyjątkowy na terenach przy granicy z Białorusią.

O podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Rozporządzenie MSWiA ma obowiązywać do 1 marca

Wieczorem MSWiA opublikowało rozporządzenie o zakazie przebywania od 1 grudnia do 1 marca 2022 roku w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią - tych samych, w których do północy obowiązuje stan wyjątkowy. 

Z załącznika do rozporządzenia wynika, że zakaz obejmie 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. 

Co zakłada nowelizacja?

Nowe przepisy umożliwią wydanie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zgodnie z nimi zakaz może być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego straży granicznej.

Z zakazu wyłączeni są m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie dotyczy ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Nowelizacja, poza wprowadzeniem przepisów o zakazie, zmienia również ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie stanu wyjątkowego, tak, aby rekompensatę otrzymali też działający na obszarze, na którym obowiązywać będzie zakaz.

Nowela znosi ponadto górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy straży granicznej i reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania ich na stanowisko służbowe. Rozszerza także katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Obecnie takich miotaczy może używać jedynie policja.

Wszystkie poprawki Senatu odrzucone przez Sejm

W piątek do uchwalonej 17 listopada nowelizacji Senat wniósł osiem poprawek. We wtorek wszystkie propozycje odrzucił Sejm. Regulacja była procedowana w trybie pilnym.

Senackie poprawki zakładały m.in., że zakaz przebywania nie obowiązywałby dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji niosących pomoc humanitarną, medyczną i prawną. Jedna z proponowanych zmian przewidywała ponadto, że przepisy umożliwiające wprowadzenie zakazu straciłyby moc po 3 miesiącach od wejścia w życie. Inna ograniczyłaby obszar, na którym może zostać wprowadzony zakaz, do terenu, na którym obecnie obowiązuje stan wyjątkowy, czyli do pasa 183 miejscowości przylegających do granicy z Białorusią. Kolejna z poprawek skreślała możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny.