​Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong wydał oświadczenie w sprawie szczepień przeciw Covid-19 osób spoza tzw. grupy zero. "Przepraszam za ostatnie wydarzenia z końca 2020 roku" - napisał.

Od końca grudnia pojawiają się informacje, że przeciwko Covid-19 zaszczepiły się nie tylko osoby z tzw. grupy zero (medycy, pracownicy DPS czy personel pomocniczy w placówkach medycznych), ale także liczni aktorzy, tacy jak Krystyna Janda, Wiktor Zborowski i Radosław Pazura oraz politycy, jak europoseł Leszek Miller. Do szczepień doszło w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rektor uniwersytetu prof. Zbigniew Gaciong wydał w tej sprawie oświadczenie.

Przepraszam całe środowisko naszej uczelni, studentów, kadrę naukową i dydaktyczną, lekarzy, pielęgniarki, przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych, pracowników administracyjnych, jak również opinię publiczną za ostatnie wydarzenia z końca 2020 roku związane z nieprawidłowościami w organizacji szczepień przeciw COVID-19 przez podległą spółkę Centrum Medyczne WUM. Odbiły się one szerokim i negatywnym echem, godząc w dobre imię naszego środowiska - napisał Gaciong.

Rektor podkreśla, że "działając w dobrej wierze, ale pod presją czasu" dopuszczono do nieprawidłowości w procesie szczepień, za co on sam czuje się odpowiedzialny.

Na podstawie wyników kontroli naszej wewnętrznej komisji w spółce zależnej i w samym WUM podjęliśmy kroki adekwatne do sytuacji. Zorganizowano sprawny system szczepień dla pracowników i studentów. Do dziś zaszczepiliśmy już 3500 osób. Po wyszczepieniu naszych kadr i studentów jesteśmy gotowi do podjęcia masowej akcji szczepień osób z kolejnych grup wskazanych w Narodowym Programie Szczepień - podkreśla.

Jesteśmy wspólnotą o takich samych prawach i obowiązkach, a we wspólnocie nie ma wyjątków i wszelkie odstępstwa od tej zasady, nawet motywowane szlachetnymi pobudkami, nie mogą być usprawiedliwiane. Dlatego też czuję się w obowiązku przeprosić za kryzys wizerunkowy, który dotknął WUM - napisał.

Podkreślił także, że "zrobi wszystko", by WUM odzyskało reputację. 

Szczepienia ruszyły pod koniec grudnia

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia, czyli grupa "0".

Zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Narodowy Fundusz Zdrowia informował 31 grudnia, że do 6 stycznia jest możliwe szczepienie przeciw Covid-19 osób spoza grupy zero, ale tylko w sytuacji dysponowania przez szpital wolnymi dawkami szczepionki, którymi nie uda się zaszczepić personelu szpitali np. z powodu nieobecności w pracy w czasie świąteczno-noworocznym.