Wielki Czwartek rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Ze względu na rygory sanitarne msze św. i nabożeństwa Triduum Paschalnego w Kościele katolickim będą sprawowane z ograniczeniem udziału wiernych do pięciu osób. Biskupi zachęcają do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisje w mediach i online oraz modlitwę w domach.

Od tego dnia do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w swojej historii: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum rozumie się jako trzy etapy misterium Odkupienia. Etap pierwszy - pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary, etap drugi - wydarzenia Wielkiego Piątku, zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap trzeci - spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.

Chrześcijańskie Święta Wielkanocne nawiązują do Paschy - największej uroczystości religii żydowskiej, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Słowo Pascha oznacza przejście - odnosi się do przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało się w momencie powstania z martwych w Wielką Noc.

Wielki Czwartek - ustanowienie dwóch sakramentów

Wielki Czwartek jest dniem, w którym katolicy świętują ustanowienie przez Chrystusa dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Pokazują to dwie msze św.: poranna Msza Krzyżma dotyka ustanowienia sakramentu kapłaństwa i wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej - nierozerwalnie związana z ustanowieniem Eucharystii.

Poranna Msza Krzyżma, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji) odprawia Mszę Krzyżma

Od Wielkiego Czwartku wieczorem Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek wieczorem liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.

Gądecki: Nie zmienia się istota Triduum

"Epidemia i związane z nią ograniczenia domagają się zmiany formy przeżywania Triduum Paschalnego, ale nie zmienia się jego sens" - podkreśla Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Poprosił o modlitwę i wsparcie dla osób, które podczas Triduum i Wielkanocy, będą pomagały chorym, samotnym i wszystkim potrzebującym.

Abp Gądecki podkreśla, że Triduum to najważniejszy czas w roku dla każdego chrześcijanina. Zgłębiamy wówczas mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, oraz przyjmujemy nadzieję i radość, które przynosi Jego zmartwychwstanie - powiedział abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zachęcił, do duchowego zaangażowania w kolejnych dniach Triduum Paschalnego, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem. Rozpoczynając tegoroczny Wielki Post, nie spodziewaliśmy się, że będzie miał on tak odmienny wymiar. Dla wielu z nas obecna sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie dla osób chorych i ich rodzin, tych, którzy pozostają w izolacji i kwarantannie - zauważył abp Gądecki.

Przyznał, że "wielu odczuwa niepokój związany z niepewną przyszłością, doskwiera im brak możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzinami i przyjaciółmi". Poważnie ograniczona została możliwość naszego udział w liturgiach i życiu parafii. W nadchodzących dniach Kościół chce przynosić nam pocieszenie i nadzieję płynącą z Ewangelii - powiedział.

Abp Gądecki wskazał, że Wielki Czwartek jest dniem skoncentrowanym wokół Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami, czyli tajemnicy ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, które są centrum życia Kościoła.

W dzisiejszych warunkach epidemii szczególnie odczuwamy niemożność uczestnictwa w Mszy Świętej. Choć korzystamy z transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych i możemy przyjmować Komunię duchową, w wielu z nas pojawiła się tęsknota i głód Komunii sakramentalnej, która umacnia nas, przynosi pokój. Dlatego, szczególnie w Wielki Czwartek prośmy Boga o ustanie pandemii i przywrócenie możliwości powszechnego udziału w Mszach Świętych w naszych kościołach - powiedział abp Gądecki.

Abp Gądecki zwrócił się też z prośbą o modlitwę i wsparcie dla osób, które podczas Triduum Paschalnego i Wielkanocy, będą niosły pomoc chorym, samotnym i wszystkim potrzebującym.

Pamiętajmy o lekarzach, pielęgniarkach, personelu medycznym, wolontariuszach, służbach dbających o nasze bezpieczeństwo i tych wszystkich, którzy pracują dla naszego dobra. Pomóżmy osobom potrzebującym, szczególnie starszym, dotkniętym chorobą. Módlmy się za zmarłych i ich rodziny. Niech towarzyszy nam nadzieja, którą przynosi Zmartwychwstały Chrystus. Przyszłość naszych rodzin, ojczyzny, Europy i świata jest w jego ręku. Bądźmy ufni w tym trudnym czasie i zawierzajmy się Opatrzności Bożej - dodał przewodniczący Episkopatu.

SPRAWDŹ: Kobiety będą diakonami? Papież powołał specjalną komisję