Nasz klub rekomenduje szefowi MEN, aby w strefach czerwonych rok szkolny nie zaczynał się 1 września w trybie normalnym oraz by została wypłacona dodatkowa subwencja dla samorządów na zakup m.in. maseczek - powiedział poseł Dariusz Klimczak z PSL-Kukiz15.

Na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przedstawił nowe wytyczne powrotu dzieci do szkół. Ocenił, że obecna sytuacja epidemiczna pozwala na powrót do stacjonarnej nauki w szkołach. "Przekładanie go o dwa tygodnie nie jest uzasadnione" - powiedział Piontkowski.

Klimczak odnosząc się do konferencji szefa MEN podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie, że w sprawie edukacji jego ugrupowanie opiera się na tym, co mówią fachowcy.

"A fachowcy mówią jasno, że w strefach czerwonych powrót do szkoły w trybie normalnym 1 września jest niemożliwy dla bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci, ich rodziców, nauczycieli i wszystkich tych, którzy będą się z nimi spotykać. I my taką rekomendację dla pana ministra przedstawiamy. To jest nasza pierwsza rekomendacja, aby w strefach czerwonych rok szkolny nie zaczynał się 1 września w trybie normalnym" - oświadczył Klimczak.

Potrzebne dodatkowe środki

Drugą rekomendacją - jak dodał poseł PSL-Kukiz15 - jest uzupełniona o dodatkowe środki rządowe subwencja samorządowa. "Środki, którymi dotychczas dysponowały samorządy, nie wystarczają nawet na wynagrodzenia nauczycieli i nie przekonuje mnie tłumaczenie ministra edukacji narodowej, który mówi, że od kiedy szkoły nie funkcjonowały, dzieci do nich nie chodziły, praca tam nie następowała, to samorządy miały jakiekolwiek oszczędności, które dzisiaj można wykorzystać" - mówił Klimczak.

"Ja przypominam panu ministrowi, że nigdy nie wystarczało nawet na pensje dla nauczycieli, a mało tego, budżety samorządów w wyniku kryzysu epidemicznego związanego z koronawirusem zostały znacznie uszczuplone i te braki są jeszcze większe" - dodał Klimczak.

Według niego, ta dodatkowa subwencja potrzebna jest dla szkół między innymi na zakup płynów dezynfekcyjnych, maseczek i ławek jednoosobowych. "Już dzisiaj polska szkoła powinna się przygotowywać na ławki jednoosobowe i pan minister powinien dodatkową subwencją wesprzeć szkołę, aby takie ławki kupować" - powiedział poseł ludowców.


Wprowadzenie strefy nie oznacza mieszanego trybu nauczania

Wprowadzenie żółtej czy czerwonej strefy nie oznacza automatycznego przejścia w mieszany tryb nauczania. Dzieci z powiatu żuromińskiego i lipskiego zaczną naukę od 1 września stacjonarnie - powiedziała Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.

Jak powiedziała MKO podczas konferencji prasowej, uczniowie z województwa mazowieckiego zaczną naukę 1 września stacjonarnie, jednak dyrektorzy szkół będą mogli wprowadzić u siebie mieszany tryb nauczania. Nastąpi to po uzyskaniu zgody ze strony odpowiedniego organu prowadzącego dla placówki i najbliższej stacji epidemiologicznej.

"Pragnę podkreślić, że to, że konkretny powiat jest objęty żółtą czy czerwoną strefą nie oznacza, że szkoły na jego terenie zostaną automatycznie objęte hybrydowym modelem nauczania. W województwie mazowieckim mamy żółtą strefę w powiecie żuromińskim i czerwoną w lipskim. Dzieci stamtąd zaczną 1 września naukę stacjonarnie, natomiast dyrektorzy będą mieli możliwość starania się o wprowadzenie modelu mieszanego" - wyjaśniła Michałowska.

Zgodnie z wytycznymi MEN m.in.: do szkoły będzie mógł uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W placówkach będą obowiązywać ogólne zasady higieny - częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust; osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk; rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi szkole i ograniczy gromadzenie się uczniów; sale lekcyjne mają być wietrzone; uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.