Od 15 września pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą mieć negatywny wynik badania PCR na COVID-19 z instytucji wyznaczonej przez ambasadę Chin w Polsce - poinformował MSZ za pośrednictwem portalu "Polak za granicą".

Podróżujący będą musieli dodatkowo posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez chińską ambasadę w Polsce - dodał resort.

Na pokład samolotu zostaną wpuszczone wyłącznie osoby z ważnym zaświadczeniem.

Resort dyplomacji poinformował również, że w trakcie przekraczania granicy przez osoby uprawnione podróżni poddawani są kontroli medycznej, w tym badaniom na obecność COVID-19

Podróżni po przekroczeniu granicy są zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny na własny koszt w wyznaczonym przez władze miejscu.