Firmy zajmujące się wywozem śmieci apelują do marszałek Sejmu o pilną zmianę przepisów, dotyczących wywozu śmieci w związku z epidemią koronawirusa. "Nasza branża jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, nie ma żadnych specjalnych uregulowań dotyczących gospodarowania odpadami" - alarmują w piśmie do Elżbiety Witek wszystkie stowarzyszenia skupiające firmy przetwarzające i odbierające odpady.

Firmy z branży przetwarzania śmieci obawiają się masowych zachorowań pracowników, albo konieczności nałożenia kwarantanny na zakłady przetwarzania i odbioru śmieci. "To może doprowadzić do katastrofy sanitarnej" - ostrzegają przedsiębiorcy i chcą pilnych zmian w przepisach.

Chodzi przede wszystkim o specjalne zasady odbierania śmieci, z miejsc gdzie występują zachorowania. Jak zaznaczają, potrzebna jest też możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, mieszania odpadów i wyłączenie z nakazu kwaratanny miejsc odbioru i składowania odpadów.

Firmy chcą też możliwości poszerzenia składowania odpadów przy spalarniach na czas epidemii.

Apel do Elżbiety Witek podpisały Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Rada RIPOK i Koalicja BHP Branży Komunalnej.

Opracowanie: