Wyniki pierwszych testów kombinacji leków przeciwko wirusowi HIV rozczarowują, nie dostrzeżono by przyniosły istotny pożytek w terapii choroby COVID-19. Piszą o tym na łamach czasopisma "New England Journal of Medicine" chińscy naukowcy. W eksperymencie wykorzystano preparat Kaletra zawierający dwa przeciwwirusowe leki lopinavir i ritonavir. 99 osób w poważnym stanie choroby wywołanej koronawirusem nie odczuło jednak w porównaniu ze stanem 100 osób, którym go nie podano, niemal żadnej poprawy.

Kaletra to kombinacja dwóch inhibitorów proteazy, których zadaniem jest zakłócenie procesu replikacji wirusa. Próby zastosowania lopinaviru i ritonaviru do walki z koronawirusem podjęto już w przypadku epidemii SARS. Wyniki wstępnych badan z 2004 roku wskazywały, że Kaletra przyniosła lekką poprawę stanu pacjentów, w tym roku podjęto decyzję, by sprawdzić, czy lek nie pomoże w przypadku SARS-CoV-2. Preparat wyprodukowany przez AbbVie Inc. podano 99 pacjentom szpitala Jin Yin-Tan Hospital w Wuhan. Ich stan porównywano z grupą 100 osób, u których prowadzono standardową, objawową opiekę. 

W ciągu 28 dni, u osób poddanych terapii z wykorzystaniem Kaletry dostrzeżono minimalne oznaki poprawy, lekkie skrócenie czasu ustąpienia objawów i lekki spadek śmiertelności. Różnice te nie były jednak statystycznie znaczące. Autorzy pracy piszą, że stan pacjentów leczonych Kaletrą poprawiał się przeciętnie w ciągu 15 dni, w przypadku tych leczonych standardowo trwało to średnio 16 dni. Jeśli nawet uznać to za poprawę, to bardzo umiarkowaną. 

Kombinacja lopinaviru i ritonaviru przyniosła tymczasem niekorzystne efekty uboczne, które zmusiły lekarzy do przerwania testów u 13 pacjentów. Grupa kontrolna w tym przypadku nie mogła otrzymywać placebo, wszyscy chorowali na zapalenie płuc i wymagali dopasowanej do ich stanu standardowej terapii. Eksperymentalna terapia "nie wiązała się z poprawą stanu klinicznego lub śmiertelności pacjentów w ciężkim stanie i nie różniła się ze skutkami standardowych procedur"- pisze zespół pod kierunkiem dr Bin Cao z National Clinical Research Center for Respiratory Diseases.

Dr Lindsey Baden i dr Eric J. Rubin, wydawcy "New England Journal of Medicine" piszą w komentarzu redakcyjnym, że zespół chińskich lekarzy podjął "heroiczny wysiłek badawczy", niestety wyniki testów rozczarowują. W szczególności nie potwierdzono, by Kaletra miała dostrzegalny wpływ na proces replikacji wirusa, co miało być zasadniczym celem tej terapii.