Komisja Europejska opublikowałą raport pokazujący, ilu uchodźców przyjął każdy z krajów. Przy Polsce widnieje cyfra zero - mimo że wyznaczono nam 7 tys. osób.

Polska wypada źle - ale wszyscy wypadają bardzo słabo, nawet te kraje, które opowiedziały się za przymusowym przyjmowaniem uchodźców, jak np. Niemcy. To kompletne fiasko tego programu. Z Grupy Wyszehradzkiej tylko Czechy przyjęły 52 osoby, natomiast Polska, Węgry i Słowacja nikogo.

Polski rząd przyłączył się zresztą do skargi Węgier, które zaskarżyły do Trybunału UE decyzję o przymusowej relokacji. Żaden z krajów Unii nie doszedł nawet do połowy przyznanej mu kwoty. Trochę jednak zawstydzające jest, że nienależący do UE malutki Liechtenstein przyjął 20 osób, a Islandia 48.

(mpw)