"Odpowiedzią Kościoła na zjawisko uchodźców są słowa Jezusa: Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. To jest najważniejsze uzasadnienie, dlaczego Kościół jest otwarty na uchodźców, kimkolwiek oni są, jakiejkolwiek są religii oraz jakiego są pochodzenia" – oświadczył po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko. „Odpowiedź jest jedna, że chcemy uchodźcom pomagać w duchu solidarności, zaufania i w duchu odpowiedzialności. To oznacza, że chcemy się włączyć w cały nurt europejski pomocy uchodźcom" – podkreślił.

"Odpowiedzią Kościoła na zjawisko uchodźców są słowa Jezusa: Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. To jest najważniejsze uzasadnienie, dlaczego Kościół jest otwarty na uchodźców, kimkolwiek oni są, jakiejkolwiek są religii oraz jakiego są pochodzenia" – oświadczył po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko. „Odpowiedź jest jedna, że chcemy uchodźcom pomagać w duchu solidarności, zaufania i w duchu odpowiedzialności. To oznacza, że chcemy się włączyć w cały nurt europejski pomocy uchodźcom" – podkreślił.
Biskupi przed zebraniem plenarnym KEP /Rafał Guz /PAP

Temat uchodźców poruszyli biskupi na zakończonym w środę zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Podczas konferencji prasowej podsumowującej obrady biskup Zadarko podkreślał, że w Polsce sprawa uchodźców jest bardzo silnie przeżywana. Ten ładunek emocjonalnego przeżywania nie jest proporcjonalny do tej liczby uchodźców, która jest proponowana Polsce - zauważył. Dodał, że mamy teraz do czynienia z gigantycznym rozmiarem migracji, podobnym do tych z czasów I czy II wojny światowej.

Podczas obrad biskupi wskazywali na konieczność wystosowania apelu do światowych przywódców, by działali na rzecz pokoju i sprawiedliwości.