"Jezus przyszedł na świat, by wyzwolić ludzi z ciemności. Przezwyciężcie pychę, fałsz, pokusy podążania za własnymi interesami" - powiedział papież podczas pasterki w bazylice Świętego Piotra. Franciszek przypomniał słowa proroka Izajasza: "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką".

To proroctwo - zaznaczył Franciszek - nigdy nie przestaje nas wzruszać, zwłaszcza kiedy słyszymy je w liturgii Nocy Bożego Narodzenia. Nie jest to jedynie fakt emocjonalny, sentymentalny. Wzrusza nas, ponieważ mówi o głębokiej rzeczywistości tego, czym jesteśmy: jesteśmy ludem kroczącym, a wokół nas, a także w nas samych, są ciemności i światło - powiedział papież. Podkreślił, że tożsamość ludzi wierzących jest tożsamością pielgrzymów wędrujących do ziemi obiecanej. Historii tej zawsze towarzyszy Pan - dodał. Natomiast ze strony ludu przeplatają się nawzajem wydarzenia światła i ciemności, wierności i zdrady, posłuszeństwa i buntu; wydarzenia pielgrzymującego ludu i ludu błądzącego- zauważył papież. Zwrócił uwagę na to, że także w osobistym życiu każdego "wydarzenia świetlane i mroczne" przeplatają się nawzajem.

Jeśli kochamy Boga i bliźniego, to chodzimy w światłości, ale jeśli nasze serce się zamyka, jeśli zwyciężają w nas pycha, fałsz, poszukiwanie własnego interesu, to wtedy ciemności zstępują w nasze wnętrze i wokół nas - podkreślił Franciszek. Przywołał słowa świętego Jana Apostoła: "Kto swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy".

"Nie bójcie się"

W Wigilię o zmierzchu, podczas ceremonii odsłonięcia bożonarodzeniowej szopki, na placu Świętego Piotra zapalono świecę pokoju. To wielka zmiana w tradycji. Dotychczas to papieże - Jan Paweł II, a później Benedykt XVI - zapalali świecę pokoju w oknie Pałacu Apostolskiego. Tym razem świecę pokoju... czytaj więcej

Papież mówił, że Jezus przyszedł, aby wyzwolić ludzi z ciemności i dać im światło. Jest nie tylko nauczycielem mądrości, nie jest jakimś ideałem, do którego dążymy i wiemy, że jesteśmy od Niego nieubłaganie dalecy, ale jest sensem życia i historii, który rozbił swój namiot pośród nas - powiedział. Ten "namiot", podkreślił, jako pierwsi zobaczyli pasterze, bo to oni najpierw dowiedzieli się o narodzinach Jezusa.

Byli pierwszymi, ponieważ należeli do ostatnich, znajdujących się na marginesie. A byli pierwszymi, ponieważ czuwali w nocy, strzegąc swego stada. Wraz z nimi stajemy przed Dzieciątkiem, zatrzymujemy się w milczeniu - powiedział Franciszek. W noc Bożego Narodzenia wszyscy wierni dzielą radość Ewangelii i słyszą słowa: "Nie bójcie się".

I ja także wam mówię: Nie lękajcie się! Nasz Ojciec jest cierpliwy, kocha nas, daje nam Jezusa, aby prowadzić nas na drodze do ziemi obiecanej. On jest światłem, które rozświetla mroki. On jest naszym pokojem - zaznaczył Franciszek podczas pierwszej pasterki, której przewodniczył w Watykanie.

ug