Znamy szczegóły pomocy, jakiej Polska chce udzielać obywatelom Białorusi, szukającym ochrony w naszym kraju. O 14:00 mija termin wnoszenia uwag do przygotowanego wczoraj w MSWiA projektu rozporządzenia rządu, regulującego zasady udzielania im tzw. ochrony czasowej. Projekt nie zawiera ani ilościowych, ani czasowych limitów udzielenia schronienia uchodźcom.

Dla uchodźców

Projekt rozporządzenia, jakie wczoraj MSWiA skierowało do konsultacji, przewiduje udzielenie schronienia osobom, przybywającym z Białorusi, jak stwierdza "masowo", w wyniku łamania w tym kraju praw człowieka. Nie szacując jeszcze ani okresu działania ochrony, ani liczby możliwych uchodźców, projekt przyznaje im opiekę medyczną - od ogólnej oceny stanu zdrowia, po niezbędne wg lekarza badania przy podejrzeniu chorób zakaźnych. Uchodźcy mają mieć także zapewnione zakwaterowanie - w ośrodku dla cudzoziemców bądź innym obiekcie, wskazanym przez Urząd ds. Cudzoziemców. Projekt rozporządzenia przewiduje także zapewnienie uchodźcom wyżywienia - albo wydawanego zbiorowo w ośrodkach, albo przez zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 9 zł dziennie na osobę, albo przez przekazanie bonów towarowych na zakup żywności.

Szacowane w Ocenie Skutków Regulacji koszty utrzymania jednej osoby miesięcznie (łącznie z opieką psychologiczną) w oparciu o dane Urzędu ds. Cudzoziemców wynoszą miesięcznie 2727,50 złotych na osobę.

Ułatwienia wizowe

Do tej pory na Białorusi polskie wizy były wydawane tylko osobom, które chciały odwiedzać nasz kraj z powodów służbowych albo humanitarnych. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiada jednak, że od jutra będą konsulaty pracowały nie dość, że w normalnym trybie, to w trybie ułatwionym będą wydawały wszystkim Białorusinom wizy. To rozwinięcie wczorajszej zapowiedzi premiera Morawieckiego, który deklarował poszerzenie kręgu osób, mających możliwość przyjechania z Białorusi do Polski.

Michał Dworczyk zapewnia też, że poza ułatwieniami w dostępie do wiz Białorusini mogą trafić do Polski nawet bez nich. Pierwsza możliwość to jest wiza humanitarna, druga to indywidualna decyzja komendanta Straży Granicznej, który ma możliwość podjęcia takiej decyzji dla osoby, która nawet nie ma polskiej wizy.

Treść projektu znajdziesz >>>TUTAJ<<<


Opracowanie: